Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Kan bli rasert

av Norges hittil største

vindkraftanlegg.

 

 

Til kamp for Stølsheimen

 


Fra Bergen og Hordaland Turlags støttedemonstrasjon for Stølsheimen 11. november.

(Foto: Bergen og Hordaland Turlag, André Marton Pedersen)

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
19. oktober 2018

 

Norsk Vind Energi As vil rasere for alltid det vakre naturområdet Stølsheimen i Hordaland med Europas største landbaserte vindkraftverk. Det planlegges 300 vindturbiner av inntil 250 meters høyde, hundre meter høyere og hundre flere enn på Fosen, det største og mest naturødeleggende vindprosjektet i Norge til nå.

Blant de som går til kamp mot de vanvittige planene i Stølsheimen er Bergen og Hordaland Turlag:  - Vi er sjokkert. Stølsheimen er et utrolig viktig friluftslivsområde for flere tusen besøkende hvert år, sier leder Helene Ødven, som er tydelig på at turlaget sammen med andre gode krefter vil kjempe for å ta vare på Stølsheimen.

For hver vindkraftturbin trengs det ca. 800 meter anleggsvei og en oppstillingsplass på 42 x 20 meter. Utbyggingen vil føre til meget store inngrep i landskapet med store sprengninger, deponi og brede grusveier. To av hyttene til Turlaget, Skavlabu og Vardadalsbu, og milevis med T-merkede løyper vil omfattes av utbyggingsplanene.

540 mennesker deltok i en støttemarsj arrangert av turlaget 11. november.

Også Naturvernforbundet i  Hordaland går imot at Stølsheimen skal forvandles til et industriområde med vindmøller og veianlegg av ufattelige dimensjoner. Videre er de kritiske til andre tilsvarende anlegg. - Det er ikke bærekraftig å ødelegge urørt natur, som vi får stadig mindre av, og som er avgjørende for å stanse tapet av biologisk mangfold, skriver forbundet.

En  generasjon etter at den storstilte vannkraftutbyggingen ble avsluttet i Norge, trues norsk natur igjen - denne gangen av en potensielt langt mer ødeleggende vindkraftutbygging.

Denne utbyggingen vil medføre langt større naturinngrep i forhold til kraftproduksjonen. Vindkraft er i tillegg svært ustabil. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurderer for tida 43 nye områder i Norge som kan være egnet for utbygging.

Ifølge NRK viser ny forskning at kommuner som satser på vindkraftutbygging kan se langt etter økonomiske gevinster. Professor Øivind Anti Nilsen ved Institutt for samfunnsøkonomi på NHH mener det økonomiske argumentet som enkelte vindmølleforkjempere bruker, ikke holder: - For kommunene betyr vindkraftutbygging økonomisk ingen ting, sier Nilsen.

 

 Følg oljekrisa på Facebook