Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Siste fireårsperiode

er den mest tornadofattige som

er registrert i USAs historie.

 

 

 

Tornadotørke i USA

Ingen kraftige tornadoer i USA i 2018. Den siste fireårsperioden er den mest tornadofattige

siden registreringene begynte i 1950. (Kilde: Roger Pielke jr.)

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
24. januar 2019

   

Siden registreringene begynte i 1950, ble 2018 det første året uten kraftige tornadoer i USA, det vil si med vindstyrke 166 engelske mil pr. time eller over. Også det langsiktige bildet over de siste 70 år viser at det blir stadig færre kraftige tornadoer i USA.

Det mest tornadofattige året før 2018 var 2005, da det bare ble registrert en kraftig tornado. 1974 var det året da det var flest kraftige tornadoer i USA, fulgt av 1965 og 1957. Først på 4. plass kommer 2011, det største tornadoåret i inneværende hundreår.

På 1950-tallet var gjennomsnittet 13 kraftige tornadoer i USA årlig. Snittet har falt til ca. 5 pr. år. I 2015, 2016, og 2017 var det 2-3 stykker hvert år. Og i 2018 altså ingen. Siste fireårsperiode er den mest tornadofattige i USAs historie siden systematisk registrering startet i 1950.

Hvordan dekker norske medier denne utviklingen? Det korte svaret er ikke i det hele tatt. Det vanlige er katastrofeoppslag av denne typen om tornadoenes herjinger. Isolert sett faller de lett inn i narrativet om menneskeskapte klimaendringer.

Dagbladet fortalte i 2017 om tornadoer som livsfarlig trussel i kjølvannet av orkanen Irma, og viste til professor Helge Drange ved Universitetet i Bergen, som ventet flere tornadoer etter Irma. I 2017 var det bare to kraftige tornadoer i hele USA.

- Betyr det at tornadoer nå er den største trusselen befolkningen i Florida står overfor, spør avisa.

- Ja, det kan man godt si, svarer Drange.

NRK har en egen tornadoside som synes å ha til hensikt å bygge opp under statskanalens generelle bilde av katastrofale, menneskeskapte klimaendringer. Her er ingen analyser, og ingenting som forteller leseren om den markante nedgangen i kraftige tornadoer.

Nesten enda verre er denne artikkelen fra 2014 i forskning.no, som regelrett forsøker å tilsløre hele utviklingen ved hjelp av klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk Institutt.

Ifølge klimaforskeren er det sannsynlig at tornadoene vil bli påvirket av klimaendringene, noe som "også kan få betydning for oss her i Norge". Men han må medgi at "vi har ikke så veldig mye data som underbygger dette ennå".