Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Verden kan ta det med ro.
Økt kullbruk betyr ingenting
for det globale klimaet.

 

 

 

Er verdens ende nær?

Faksimile fra Dagsavisen.

 


Av Jan Herdal
Publisert
14. november 2016

 

Ett av valgløftene som Donald Trump trolig kommer til å innfri ganske raskt, er å skrote den hårreisende kombinasjonen av subsidier/avgifter som er i ferd med å ta knekken på kullindustrien i USA. Løftet til rustbeltet er ærlig ment og vil ikke bli glemt. Men er det skadelig for verden?

 

Globalt er kull kraftindustriens viktigste energikilde. Det er billigere enn vannkraft, atomkraft, gass og olje, for ikke å snakke om såkalte fornybare energikilder, av typen sol og vind. I følge omregningssystemet LCOE (2006, neppe mye endret) inntar kull og gass de fire første plassene. Først på femteplass kommer vannkraft. Vindkraft er dobbelt så dyrt som konvensjonelt kull, solkraft fire ganger så dyrt.

Et moderne kullkraftverk slipper praktisk talt ut bare vanndamp og CO2. For å bekjempe kullindustrien har det derfor vært nødvendig for et stadig sjukere etablissement å finne opp og markedsføre den fantastiske påstanden om at planteføden CO2, som er mangelvare i dagens atmosfære, skal utgjøre ikke noe mindre enn en trussel mot verdens eksistens.

En merkelig koalisjon av byråkrater og statsfinansierte NGOer uten folkelig forankring har vunnet innpass i såkalte internasjonale organisasjoner og framtvunget et stadig mer diktatorisk internasjonalt "lovverk" (anførsel fordi disse folkefiendtlige bestemmelsene er uten konstitusjonell basis i noe land) basert på denne fiktive trusselen.

Et "intervju" i Dagsavisen med en norsk NAVer på statsregulativet, "forskningsleder" Guro Bang ved Cicero, belyser problemet. "Journalist" Tor Sandberg og interjuobjekt tilhører åpenbart samme menighet, og har bare bekreftelser og høfligheter å utveksle. Komikken er som vanlig ufrivillig. Bang:

"Effekten av Obamas banebrytende regulering av CO2-utslipp, er at det vil bli veldig vanskelig å fortsette å drive kullkraftverk. Det blir mye dyrere enn naturgass eller fornybar energi. Dette har vært veldig kontroversielt i USA, og nå ser vi da også at Trump har vunnet i statene som har mange kullkraftverk. Det viser at Trumps løfte om å reversere Obamas tiltak har vært populære."

Nytale. I klartekst: Gjennom tvangstiltak har Obama bevisst parkert landets billigste energikilde, til fordel for dyrere alternativ. Med en feit klimaløgn som eneste begrunnelse. Så rart at dette har vært "veldig kontroversielt i USA" og at Trumps løfter "har vært populære"!

Paris-avtalen var ment å bli spikeren i kista. Skremselspropagandaens endelige seier. Den henger nå i en tynn tråd. Et land som Kina kan neppe tillate at USA igjen begynner å utnytte sin desidert rimeligste kraftressurs, uten å ta sine forholdsregler for egen del.

Økt kullbruk betyr ingenting for det globale klimaet. Verden kan ta det med ro.

Amerikanske forbrukere og næringsliv vil få billigere strøm. Det vil bety noe for de mange (relativt) nyfattige i landet, det kan gi noen arbeidsplasser, og det kan øke USAs konkurransekraft. Uten at jeg tror det er tilstrekkelig for en eventuell reindustrialisering av USA og endring i det internasjonale handelsmønsteret.

 

Graf: Global energibruk til og med 2015. Kull er, i likhet med olje og gass, lagerenergi, og tar før eller seinere slutt. Ta bort det grå, røde og grønne. Resten vil ikke sette oss i stand til å opprettholde dagens forbruks- og sivilisasjonsform.

Det er det virkelige problemet. Ingen snakker om det.

 

Følg oljekrisa på Facebook