Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Dollarkursen tatt i betraktning,
begynner oljeprisen snart å svi for
verdensøkonomien
.

 

 

Høyere oljepris?Lykkes Trump med sin økonomiske politikk, vil oljeprisen øke. (Bilde fra Dagsavisen)

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
26. januar 2017

 

USAs gassproduksjon synker, forbruket øker, og prisen er nesten doblet på ett år. USAs energidepartement spår fortsatt prisøkning i år og i 2018, da de mener forbruket vil overstige produksjonen og redusere lagrene.

Analytikeren Art Berman mener at tiden med lave gasspriser er over, og at de fortsatt er for lave. Lagrene ble lenset 25 prosent bare i løpet av januar og er nå godt under 5-årssnittet. Tilbud/etterspørselsbildet støtter økt pris. Produksjonen har falt i ett år, nettoimporten synker, mens eksporten via rørledning og LNG øker.

Dette er allerede før Trump. Hvis han lykkes med sin erklærte politikk (bygge biler i USA, som skal selges i USA) vil økt industriproduksjon og økt forbruk også øke etterspørselen etter gass både i kraftforsyningen, industrien og hos husholdningene, og skyve prisbildet ytterligere noen hakk oppover.

Det samme vil skje med oljen. Lykkes Trump med sin økonomiske politikk, vil det medføre økt innenlands forbruk. Samtidig vil den varsla grensetollen øke prisen på importert olje.


Obama skrøt av sin gjeninnhenting, noe han fikk god hjelp til av servile medier, men ser vi det i sammenheng med befolkningsveksten, er det ikke mye imponerende. Greier Trump å få sysselsettingsgraden opp på 2007-nivå, vil både produksjons- og forbruksbildet være et helt annet.

Prisen på den internasjonale referanseoljen Brent har alltid ligget klart over prisen på den amerikanske standarden WTI. Nå mener Goldman Sachs at bildet vil bli snudd på hodet. WTI kan bli inntil 25 prosent dyrere enn Brent, øke med 10 dollar fatet i løpet av ett år, og kanskje nå 68 dollar fatet.

På grunn av noen års økende skiferoljeutvinning passerte USAs oljeproduksjon sin andre "topp" og begynte å falle igjen i 2015. I det siste har det vært tegn til gjen-innhenting, men produksjonen er fortsatt 7 prosent under toppnivå. Økt pris vil kunne stimulere produksjonen, men det vil neppe kunne hamle opp med det økte forbruket.

USA importerer brutto 7-8 mill. fat olje i døgnet. Fratrukket eksporten på 2-3 mill. fat produkter er nettoen 4-6 mill. fat i døgnet. Det er fortsatt klar andreplass i verden, etter Kina. Lykkes Trump, vil USA fortsatt trenge denne oljen og mer til. Det tilsier økt pris også på Brent.

Oljeprisen må alltid vurderes i forhold til dollarkursen.

Hvor lav er egentlig en oljepris på la oss si 60 dollar i dag? Med dagens dollarkurs tilsvarer det 500 kroner for et fat. I perioden 2012 til sommeren 2014, da oljeprisen lå på topp med 100 dollar pluss, var dollarkursen i forhold til norske kroner pluss/minus 6 kroner. Det gir en kronepris på 600-650 kroner fatet.

Det skal ikke mye prisoppgang til før oljeprisen bare ligger 20-30 prosent under sitt historiske toppnivå. Da vil den allerede begynne å svi for verdensøkonomien igjen. For ikke å snakke om hvis anslaget fra Goldman Sachs slår inn. Da er den nær rekordnivå for alle andre enn amerikanerne.

Sist kom forbruks- og priskrakket etter 3 år.


En oljepris over 60 dollar fatet har vært svært sjelden historisk sett.

 

Følg oljekrisa på Facebook