Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Hvis det var
en fotballkamp, ville kull ha vunnet
40-1 mot vindkraft.

 

 

 

Energi-vandalene

 

 

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
28. mai 2018

Tyskland er i ferd med å rasere sin energiforsyning, og det hører med til bildet at grønnskollingene tror branntomten er et utstillingsvindu. Ideologi i Disneyland-tapning er en særs ondartet form for dysleksi. Den er praktisk talt ubotelig.

De gjenværende "grønne" tilhengere av die Energiwende skryter av at landets vindkraftindustri nå sysselsetter 160 000 mennesker, mens kullkraft bare gir 31 000 arbeidsplasser. De burde ha vett til å holde kjeft, av rein egeninteresse.

Grafen over viser at vindkraft utgjorde 2,8 prosent av landets energimiks i 2017, mens kullets andel var vel 22 prosent. Vindkraft trenger altså fem ganger så mange ansatte, for å levere en åttendedel av krafta. Faktor 40:1. Om det var en fotballkamp, ville kull ha vunnet 40-1. Veien tilbake til steinalderen går strålende for EUs ledende industrinasjon.

Vind- og solkraft vil i 2025 ha kostet tyskerne 4 billioner norske kroner i subsidier, ca. tre norske statsbudsjett. I 2017 sto de to for beskjedne 4,1 prosent av samlet energiforbruk. Ekstrabonus er et ustabilt nett med ny rekord i strømavbrudd.

Dessverre stopper det ikke her. Tvert om. Det blir verre, hvis ikke kursen legges om. Regjeringa vil legge ned all gjenværende atomkraft innen 2022. Som vi ser, leverer den fortsatt 50 prosent mer kraft enn all installert vind- og solkraft til sammen.

Storkoalisjonen CDU/SPD har også bestemt seg for å fase ut all kullkraft. Den genererer fem ganger så mye energi som vind og sol. I tillegg er den i likhet med atomkraft stabil kraft, som i motsetning til vind og sol kan reguleres etter forbruket i nettet.

Det fins ingen mulighet for å erstatte slike kraftmengder med såkalt fornybart. Noen har visst tatt fram vettet og kalkulatoren. Fra Berlin rapporteres det at myndighetene sliter med å sette sammen kommisjonen som skal gjøre jobben. Den skal visst ta hensyn til produksjon, samfunn og arbeidsplasser også. Er verste fyllekula over?

Av grafen framgår at biomasse utgjør godt over halvparten av totalt fornybart i Tyskland også. Fra England veit vi at biomasse er dyrt og miljøfiendtlig. Det kreves så enorme skogsmasser at råvaren må importeres. Og den slipper ut mer CO2 enn kull. Dårlig nytt også for den som fortsatt måtte være hypnotisert av klimabløffen.

Du har kanskje sett medieoppslagene om at vindkraft i en kort periode kan ha dekket hele Tysklands elektrisitetsbehov. Det er heller ingen god reklame. Det viser bare at vindturbinene leverer kraft når vinden blåser, ikke når det er behov for den.

I Tyskland, som i de fleste andre land, utgjør elektrisitet bare en brøkdel av total energibruk. Mange er ikke klar over dette, og det utnyttes til fulle av de grønne propagandistene. 4,1 prosent var vind og sols bidrag til totalen i 2017, ifølge foreløpige tall. Verken mer eller mindre.

Og det er flinkeste jenta i klassen vi snakker om.

 

 

 

Følg oljekrisa på Facebook