Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Både EU og USA er svarte hull
i den globale energibalansen.

 

Enda et svart hull


USA har ikke vært i nærheten av energibalanse siden 1970-tallet,
og nå øker importen igjen. (Kilde: EIA)

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
3. november 2016

 

Jeg har i et par artikler omtalt EUs utvikling som et stadig større svart hull i verdens energibalanse. Les her og her. Dette er hovedårsaken til de stadig mer bisarre energiutspillene fra Brussel. Nå øker også USAs netto energiimport igjen, ifølge oktoberutgava av Monthly Energy Report fra landets energidepartement.

Historisk hadde USA balanse i energiregnskapet til slutten av 1950-tallet. Importen begynte å øke, og den krøp med noen avvik oppover til 2008. Da fikk forbruket som følge av den såkalte finanskrisa en alvorlig knekk som det aldri har tatt seg opp igjen fra (graf), til tross for at landets befolkning har økt med 2-3 mill. personer årlig.

Samtidig gikk oljeprisen i taket. Ved hjelp av ubegrenset kredittilgang startet USAs oljeindustri en boompreget utvinning av ukonvensjonell, dyr olje og gass fra skiferformasjonene som ligger under bakken i store deler av landet. Prosjektet har aldri vært lønnsomt, og kommer til å etterlate seg et gigantisk gjeldsberg.

Økt utvinning av olje og gass sammen med stagnert/fallende forbruk bedret på energibalansen, og en periode ble det, gjerne basert på utskrift av svært korte tidsintervall, luftet store forhåpninger om at USA ikke bare skulle oppnå likevekt, men bli netto energieksportør. Grafen viser at USA de facto ikke har vært i nærheten av energibalanse siden 1970-tallet.

I perioden januar-juli i år økte netto energiimport til nesten 7 billiarder btu, opp fra 6,4 i same periode i fjor, og 6,5 i 2014. Årsaken er at innenlandsk energiutvinning falt fra 51,4 billiard btu samme periode i 2015 til 48,7 billiard i år. Utvinningen av kull stuper, ned med 20 prosent fra 2014 til 2015, og tilsynelatende med minst like mye i år. Også olje- og gassutvinningen synker klart, ifølge departementets tall.

Importøkningen skjer til tross for at forbruket synker, ned fra 57,7 billiarder btu i januar-juli 2015 til 56,7 brd. i samme periode i år, eller med snaut to prosent. Allerede i dag er energien for dyr for de stadig større deler av USAs befolkning som deklasseres og utarmes i en globalisert verden.

USAs netto energiimport har falt hvert år siden toppåret i 2005, da importen var på over 30 brd. btu. De to siste åra har den ligget på snaut 11 brd. btu, og den vil i år trolig krype opp mot 12 brd. btu. Det gir en samlet importavhengighet på bare 12-13 prosent av forbruket, og det er beskjedent i forhold til EU, men i energimengde er det betydelig.

Hvor mye, egentlig?

Noen eksempler: 12 brd. btu tilsvarer over 6 ganger Norges totale årlige energiforbruk på 1.8 brd. btu. Det er det dobbelte av Australias forbruk, og tilsvarer nesten hele Brasils eller Tysklands forbruk (tall fra 2013). I 2013 brukte Madagaskar 0,055 brd. btu, eller Etiopia 0,2 brd. btu.

Det svarte hullet har begynt å vokse igjen.

Dette store bildet burde gi en rimelig klar forståelse av hvorfor nettopp toppene i EU og USA nå skriker høyest om alternativ energi, klimatiltak og "globalt ansvar". Det er en maktkamp som ikke har noe med miljø å gjøre, og som går ut på å svinebinde dem som sitter med de virkelige energiressursene.

 

Hovedkilde: Monthly Energy Review, oktober 2016

Følg oljekrisa på Facebook