Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

 

USAs oljeproduksjon
synker tross prisøkning.

 

 

Kryper nedover


USAs oljeproduksjon sank i 2016. (EIA)

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
21. mars 2017

 

De endelige tall fra USAs energidepartement foreligger, og det kan være av interesse å se på faktisk utvikling i USAs oljeproduksjon i 2016. Snittet i 2016 var 8,9 mill. fat/døgn. Toppen ble passert i juni 2015 med 9,6 mill. fat/døgn.

Jevnt stigende priser førte til at det endte noe bedre enn tendensen i første halvår kunne tyde på. Samtidig økte USAs brutto oljeimport til 7,9 mill. fat/døgn.

Årsak til den høye importen av råolje er dels at USA trenger ulike oljekvaliteter til sine raffinerier, dels mindre forskjell mellom amerikansk og internasjonal oljepris, og dessuten at eksporten av ferdigraffinerte produkter går så det griner.

2016 var første hele år uten restriksjoner på råoljeeksport i USA. Eksporten økte med 12 prosent til 550 000 fat/døgn. Trekker vi fra dette samt eksporten av produkter, var USAs nettoimport av olje i 2016 i snitt 4,8 mill. fat/døgn, litt opp fra året før. Det er fortsatt verdens nest høyeste netto oljeimport, etter Kina.

Av de områder der produksjonen fortsatt øker, er skiferområdet Permian Basin i Texas/New Mexico viktigst. Mens skiferoljen er i fall i de fleste andre områder, økte utvinningen der fra 1,9 mill. fat/døgn i januar til 2,1 mill. fat i desember. Permian er nå det suverent største skiferoljeområdet og større enn de to neste på lista, Bakken og Eagle Ford, til sammen.

Mer overraskende satte også oljeproduksjon i Mexico-golfen ny årsrekord med 1,6 mill. fat/døgn. Her handler det om konvensjonell oljeproduksjon, dels på dypt vann. All vekst i amerikansk oljeproduksjon har de seinere åra stort sett handlet om skiferolje.

Oljefrakt pr. jernbane falt med hele 37 prosent i forhold til foregående år. Det tilskrives synkende oljeutvinning i Midtvesten, økt kapasitet i rørledningssystemet og økt brutto råoljeimport. Oljelagrene i USA fortsatte å øke fra et ellerede høgt nivå i 2015.

Kilde: US crude oil production decreased in 2016

 

Følg oljekrisa på Facebook