Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Etter 10 års løpende
reduksjon, økte USAs netto energiimport
med 6 prosent i 2016.

 

 

 

USA i fall

For første gang siden 2009: Et fall i USAs energiutvinning i 2016. (EIA)

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
3. april 2017

 

Oljekrisa har tidligere rapportert om synkende amerikansk oljeutvinning i 2016. Nå har USAs energidepartement lagt fram statistikk som viser at landets totale energiproduksjon sank i fjor, for første gang siden 2009.

Ifølge EIAs tall var USAs produksjon av primærenergi i 2016 på 84,1 billiarder Btu (british thermal units), som er 4 prosent ned i forhold til 2015. Årsaken var et merkbart fall i utvinning av lagerenergi (olje, gass, kull) på samlet 7 prosent.

Kull sto for den største nedgangen, med hele 18 prosent. Utvinningen av kull var den laveste siden 1978. Offentlig lovgivning med sikte på å redusere kullbruken har utvilsomt vært medvirkende. President Trump har begynt å reversere disse reguleringene. Effekten av det gjenstår å se.

Oljeutvinningen falt med 5 prosent, gass med 2 prosent.

Etter en svak nedgang i 2015, økte "fornybar" energi med 7 prosent i 2016. Vind stod for nesten halvparten av økningen, solenergi og vannkraft for nesten 25 prosent hver. Mesteparten av USAs vannkraft ligger på vestkysten, der en langvarig tørkeperiode slapp taket i fjor.

Etter 10 års løpende reduksjon, økte USAs netto energiimport med 6 prosent i 2016. Også eksporten økte, men ble altså mer enn oppveid av økende import. Mesteparten bestod av økt råoljeimport, som gikk opp med 7 prosent. Donald Trump, som vil gjøre USA energiuavhengig, kjemper en kamp i motbakke, og den er nettopp begynt.

Litt underlig av EIA å spå at USA vil bli netto gasseksportør i 2018, siden gassutvinningen allerede har begynt å synke igjen, og tilstanden i skiferfeltene er alt annet enn rosenrød.

Kilde: Total US energy production falls i 2016

 

Følg oljekrisa på Facebook