Tilbake til forsiden

 

 

 

 

3,450 kraftverksdammer
er allerede revet. Noen ser dette som
bare begynnelsen.

 

 

 

EU fjerner vannkraft


Vezine-dammen i elva Sélune i Normandie, Franrike, har i snart hundre år levert strøm
til lokalsamfunnet. Nå skal den fjernes, og kraftverket nedlegges. (Eau Rivieres)

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
29. mai 2018

Ifølge Eurostat sank produksjonen av vannkraft i EU med 15,4 prosent i 2017, i eurosonen med 18,5 prosent. Det er svært dramatiske tall. Er det tilfeldigheter, eller et trendskifte? Har EU begynt å dekonstruere vannkrafta? Skal også den erstattes av dyr, ustabil og langt mer miljøfiendtlig vindkraft?

Tallene er foreløpige, og de kan endres. Produksjonen varierer fra år til år, etter nedbørsforhold. Men det er ikke hele forklaringen. En årsproduksjon på 317 TWh vannkraft er det laveste i EU siden 2007. Det er en nedgang på 57 TWh fra året før. Nesten like mye som økningen i ustabil vindkraft. Veksten i fornybart ble dermed svært beskjeden i EU i fjor.

Bildet er komplisert. Det er vanskelig å trekke bastante konklusjoner. Offisielt snakkes det i Brussel om nye, store vannkraftprosjekt. De ser ut til å drøye. Miljølobbyen er aktiv. Deler av den har store innvendinger også mot vannkraft.

All energiframstilling har  miljøkonsekvenser. Det aktverdige målet i denne forbindelsen er at elvene skal renne fritt og gjenreise de opprinnelige, naturlige biotopene. Men aktivistgrupper ser ikke helheten. Når høyre hånd ikke veit hva den venstre gjør, kan resultatet bli alt annet enn forventet. Vindkraft er et svært dårlig alternativ.

3,450 kraftverkdammer er allerede fjernet i Sverige, Spania, Portugal, UK, Sveits og Frankrike, ifølge Dam Removal Group. Mye av dette er kanskje sanering av foreldet infrastruktur, men tallene fra 2017 kan tyde på at det begynner å gå ut over produksjonen. Fornyelsen uteblir.

Ifølge lobbygruppen skjøt utviklingen fart da EU vedtok vanndirektivet i år 2000, som krever at medlemsstatene skal styrke det økologiske vernet i elver og innsjøer.

For Dam Removal Europe er det bare begynnelsen. Det gjenstår 1 million dammer/barrierer i europeiske elveløp. EU-finansierte Adaptive Management of Barriers in European Rivers (AMBER) har en database over 230,000 elvebarrierer i 13 EU-land.

Dam Removal Group er av de mange pressgrupper som ikke har ansvar for helhet og energiforsyning. De ser bare sin lille bit av virkeligheten. Til sammen har denne myriaden av pressgrupper fått enorm makt over det politiske systemet. Summen kan bli handlingslammelse og til sist sammenbrudd.

Fransk signalprosjekt: Arbeidet med å rive to dammer i elva Sélune i Normandie er startet i år. De har i snart 100 år levert strøm til lokalområdet. Klarsignalet ble gitt av den franske regjering i fjor høst, etter åtte års betenkeligheter.

Paris og miljøgruppene jubler. Fra lokalsamfunnet er det taust.

 

 

 

Følg oljekrisa på Facebook