Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Snømassen på den

nordlige halvkule moser gjennomsnittet

for perioden 1982-2012.

 

 

 

Kloden drukner i snø


Røde prikker viser utviklingen av snømassen på den nordlige halvkule denne sesongen, fram
til 2. mars i år. Målt mot snittet for perioden 1982-2012. (Kilde: Global Cryospheric Watch)

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
4. mars 2020

"Snowfalls are just a thing of the past" - snø hører fortida til. Det uttalte daværende klimaguru dr. David Viner til avisa Independent allerede i år 2000. Han var tilknyttet klimaforskningsenheten ved University of East Anglia, episenteret for hva som seinere skulle bli Climategate-skandalen.

Uttalelsen, som forlengst er fjernet fra Independents nettsider, ble raskt et slags meme i de vestlige, kontrollerte mediene, på linje med Al Gores seinere uttalelser om at sommerisen i Arktis ville være borte  innen 2015, og at snøen på Kilimanjaro ville forsvinne.

Den siste oppdateringen av snømassen på den nordlige halvkule av Global Cryospheric Watch, tilsluttet Den meteorologiske verdensorganisasjonen, løper fram til 2. mars. Som det framgår av figuren holder den nordlige halvkule for tida på å drukne i snø.

Snømassen skilte lag med gjennomsnittet (stiplet linje) for perioden 1982-2012 allerede fra starten av. I januar oversteg den også gjennomsnittsintervallet (grått felt), og siden den tid har det bare økt på fram til 2. mars, som er siste registreringsdato.

For Norges vedkommende er det allerede antydet at isbreene kommer til å legge på seg i år.

En svale gjør ingen sommer. En sesong er vær, og ikke klima. Men 20 år etter spådommene om snøens endetid, laver det altså ned som aldri før.

Det later til at hvite vintre har mer framtid for seg enn mange klimaforskere.