Tilbake til forsiden

 

 

 

Demonterer

prestisjeturbin som skulle

symbolisere "fornybar" gjenreisning .

 

 

 

Vindkraftfiasko i Japan

 

Gigaturbinen under installasjon.

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
1. november 2018

 

En flytende vindturbin bygget som et prestisjeprosjekt utenfor Fukushima for å markere en "fornybar" gjenreisning etter jordskjelvet, tsunamien og atomkatastrofen i 2011, skal fjernes ifølge japanske myndigheter.

Da den ble installert var turbinen verdens største med en rotordiameter på 167 meter og en installert effekt på 7 MW. Den ble tatt i bruk allerede i 2015, men tross langvarige forsøk har den vist seg ubrukbar på grunn av en rekke feil og problemer. Turbinen leverer for lite strøm, og vedlikeholdskostnadene er blitt for høye.

Byggeprisen var på ca. 1,1 mrd. kroner, og det er anslått at det vil koste omlag 100 mill. kroner å fjerne turbinen. Turbinen er en av tre i en vindfarm 20 kilometer utenfor kysten av Naraha. Skjebnen til de to andre turbinene er ennå ikke avgjort.

Turbinene trenger en virkningsgrad på minst 30 prosent av installert effekt for å være lønnsomme. Den som nå fjernes var helt nede på 3,7 prosent i første halvår i år. De to andre, som er på 5 og 2 MW, hadde en virkningsgrad på 32,9 og 18,5 prosent.

Hva som er på det reine, er at også Japan har gjort helomvending og går for kull som stabil og pålitlig komponent i sin energiforsyning.

Japan har satt i drift åtte nye kullkraftverk på to år, og har 36 nye på tegnebrettet fram til 2030. Landets befolkning synker, og det er tvilsomt om det blir noe av alle planene, men endringen i energipolitikken er ikke til å misforstå.

En viktig grunn for kuvendingen er at Japan opprinnelig hadde store planer om å bygge ut sin atomkraft, og øke dens andel av kraftforsyningen fra 29 prosent i 2010 til 50 prosent i 2030. Fukushima-katastrofen i 2011 satte en stopper for det.

Japanerne skjønner at stabil kraft må erstattes av stabil kraft. Den nye energiplanen tar sikte på at kull, olje og gass skal dekke 56 prosent av landets kraftbehov, mens "fornybart" er tiltenkt en mer beskjeden andel på 22-24 prosent.

Det betyr også at Japan i praksis skroter alle løfter om store reduksjoner i "karbonutslippene". Subsidiekutt og andre endringer i energipolitikken førte til at investeringene i soleenergi sank med 32 prosent i 2017.

Forurensingen fra moderne kullkraftverk er nesten null. "Avgassene" består stort sett av vanndamp og CO2. De grønne steinaldermenneskene som vil ødelegge industrisivilisasjonen har derfor vært nødt til å omdefinere grunnleggende vitenskap og lansere bløffen om at plantenæringen CO2 er en trussel mot menneskeheten.

 

Følg oljekrisa på Facebook