Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Noen forrykte mennesker har utropt
selve livets prosess til vår fiende.

 

 

Peak svada i WEO


WEO 2016 foreligger.

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
16. november 2016

 

Når jeg leser noe av det verste tankespinnet, er det fristende å skrive at den viktigste forskjellen på årets utgave av IEAs World Energy Outlook og Asbjørnsen og Moes eventyr er at sistnevnte ofte inneholder en kjerne av sannhet.

Politisk korrekthet, som gjerne ser på naturlover som irriterende heft, og det medfølgende hykleriet, må naturligvis ramme en organisasjon som OECDs energibyrå  IEA med full tyngde. De er styrt av politikere som i fullt alvor pålegger oss å tro at 0,4 promille CO2 i atmosfæren utgjør en eksistensiell trussel mot menneskeheten.

Vanlig leskedrikk er full av CO2, men det er ikke det som gjør den helseskadelig.

 

Fakta av denne typen går helt enkelt ikke inn.

Årets WEO setter følgelig rekord i tungetale om at "fornybart", og særlig vind og solkraft erobrer verden de neste 15 år. Ja, andelen skal faktisk dobles de neste 25 år. IEA er likevel nødt til å erkjenne at "the era of fossil fuels appears far from over", et tilsynelatende beklagelig faktum som ansees som en utfordring for etablissementets ambisiøse "klimamål".

Underlig at de ikke ser hykleriet og det doble budskapet, når de samtidig med denne fraseologien både krever økte investeringer i oljesektoren og regner med en kraftig økning i oljeprisen, men her slipper da tross alt realitetene fram et øyeblikk.

Med OECD som eier er IEA primært et politisk organ, og i de prognosene som framsettes kan avleses de vestlige toneangivende kretsers energipolitiske ønsker og forhåpninger. I dette inngår ønsket om en kraftig vekst for skipsfraktet LNG, en dyr og sløsaktig distribusjonsform som langt på veg opphever de angivelige klimafordelene med gass.

Rørgass er billigst og mest effektivt. Det spiller ingen rolle, for erkefienden Russland skal bekjempes ved hjelp av skipsfraktet gass fra de assorterte oljediktaturene i Midtøsten. LNG fra Qatar dekker nå en tredel av UKs gassbehov. Skatteytere og forbrukerne betaler. Energifattigdommen øker.

Parisavtalen, som trådte i kraft 4. november, hylles som et stort steg i kampen mot "den globale oppvarming". Men å møte de ambisiøse klimamålene vil bli svært utfordrende, og krever økt innsats for "avkarbonisering". Fantastisk. Alt biologisk liv på kloden er karbonisert, og avhengig av fotosyntesen som bruker sola til å omdanne CO2  til organiske forbindelser.

Noen forrykte mennesker har utropt selve livets prosess til vår fiende.

Etter presidentvalget i USA er det reist ny tvil rundt Paris-avtalen. President Donald Trump er svært skeptisk til klimahysteriet, og han synes også å ha planer om å skrote tvangsreguleringer som har som mål å parkere landets billigste energikilde, kull.

Det skrudde utgangspunktet fører til de mest fantastiske resonnementer. For angivelig å bekjempe den globale oppvarming, mener IEA at det vil kreves mer enn 700 millioner elbiler innen 2040, noe som angivelig vil spare 6 millioner oljefat daglig.

Reint bortsett fra det hårreisende målet: Mesteparten av verdens kraftverk er kullfyrte. Nr. 2 er naturgass. Slik vil det trolig forbli. OECD/IEA slutter seg til gjengen som foreslår en ikkeløsning på et fiktivt problem.

Det er en ganske avansert form for dobbeltsikring.

 

Følg oljekrisa på Facebook