Ansvarlig
K
ontakt
Bidrag til debatten

ASPO International
 Australia
 Canada
 
Tyskland
 USA

Beginners Guide
Beyond Peak Oil
Cost of energy
Earth Policy Institute
Energikris.nu
Energy Bulletin

Energy Watch Group
Life After
NPG - Albert Bartlett
ODAC
Oil Crash
Oil Crisis
Oljepris.se
Peak Oil

Peak Oil News
Post Carbon Institute
Post Carbon Living
PowerSwitch

API
Bloomberg energi USA 
Energy EU
IEA
OPEC
USA - offisiell statistikk
WTRG

dn.no energi
Energikrise.no
Kveldssong
Oilinfo
Oljedirektorate
t
 

 Tilbake til forsida

 

Katastrofalt lav medietillit i Norge


Uten tillit:
For første gang er Edelman Trust Barometer gjennomført i Norge. Det viser at folks tillit til norske medier er svært lav både sett i forhold til EU og verden forøvrig (kolonne ytterst til høyre). Slikt er neppe tilfeldig. Av industriland ligger bare USA og UK enda lavere.


 

Av Jan Herdal
Publisert 9. februar 2011

I en artikkel 9. januar hevdet Aftenposten at en av verdens største gassimportører, USA, er "selvforsynt og vel så det" med naturgass. Jeg sendte inn en rettelse dagen etter. Først 9. februar, en måned seinere og etter påtrykk fra PFU, kom et amputert innlegg på trykk.

Det reviderte innlegget som ble innsendt, lød som følger:

"Faktafeil i Aftenposten
 
I artikkelen "Kraftig økning i gassprisen" 9/1 skriver Hilde Harbo: "Fra å være et importland for gass, har USA på kort tid blitt selvforsynt med gass og vel så det." Det er ikke oppgitt kilde for denne påstanden. Ifølge CIA World Factbook var USA i 2009 fortsatt verdens klart største gassimportør, foran Tyskland og Japan. Jeg har aldri hørt noen bestride dette faktum.
 
Det er mulig Aftenposten mener det har skjedd revolusjonære endringer i 2010. Primærkilde her er offisiell statistikk fra USAs energidepartement ved dets statistiske kontor EIA. De siste tall er for november 2010. De viser at USA den måneden importerte 275 mrd. kubikkfot naturgass, og eksporterte 95 mrd. kubikkfot. For hele perioden januar-november 2010 var importen ca. 3400 mrd. kubikkfot, eksporten ca. 970 mrd. kubikkfot.
 
Importen har vist en svakt fallende tendens den seinere tid. Jeg skal derfor ikke garantere at USA i skrivende stund er verdens største gassimportør. Hva som er helt sikkert, er at landet fortsatt befinner seg i det absolutte tetsjiktet, sammen med nevnte Tyskland og Japan.
 
Greitt nok at Aftenposten vil selge en angivelig "skifergassboom" i USA, men selv en avis med et oppdrag bør vel ikke la grunnleggende kjensgjerninger fare?
 
Vennlig hilsen
Jan Herdal
oljekrisa.no"

Aftenposten endret tittelen til "USA er storimportør av gass". Å innrømme egne faktafeil i en overskrift blir åpenbart for sterkt. Hva som er langt verre, er at hele siste avsnitt ble strøket. Dermed blir Aftenpostens feilinformasjon hengende i løse lufta, redusert til et hendelig uhell.

Den er alt annet enn det.

Hele poenget med denne saken er at Aftenposten har gått fem på den amerikanske oljeindustriens forsøk på å hausse opp en påstått skiftergassboom i USA, som angivelig holder på å endre "fundamentalt" hele det globale energibildet, intet mindre. Til USAs fordel, må vite.

Edelman Trust Barometer er for første gang gjennomført i Norge. Det er en undersøkelse av innbyggernes tillit til forskjellige samfunnsinstitusjoner.

Det er nok ikke tilfeldig at resultatet er møtt med øredøvende taushet i norske medier. Unntaket er en nokså rørete artikkel i statsorganet Klassekampen, som i samarbeid med Høyres Torbjørn Røe Isaksen kommer til at norske aviser tross alt er ganske bra. Som vanlig i de kretser - det er folket som tar feil.

28 prosent, langt under en av tre lesere, har tillit til norske medier, mot et gjennomsnitt i EU på 44 prosent, og et globalt gjennomsnitt på 51 prosent. Kanskje på tide at norsk mediedebatt - om vi kan bruke et så ambisiøst uttrykk - fokuserer mer på innhold enn kanaler og tekniske plattformer?