Tilbake til forsida

 

 

Aldri før har det blitt utvunnet
så mye olje av så små gjenværende
reserver på norsk sokkel.

 

Rovdrifta øker fortsatt

Mill. standard kubikkmeter (Sm3) råolje, alle råoljeproduserende
felt (noen få felt utvinner bare gass og/eller kondensat):
 
Felt Produksjon 2013 Produksjon 2014 Utvikling pst. Opprinnelig innh. Rest pr. 31/12-14
Troll 7,09 7,20 3,00 281,20 39,10
Ekofisk 6,39 6,70 6,00 563,30 101,30
Snorre 5,08 5,60 11,00 259,50 63,50
Grane 5,50 5,50 0,00 131,80 43,90
Tyrihans 3,46 3,50 1,40 35,30 12,40
Skarv 2,13 3,30 57,00 13,70 8,20
Alvheim 3,48 3,20 -10,00 41,20 17,00
Åsgard 3,16 3,00 -3,50 102,50 14,50
Heidrun 3,46 2,90 -15,00 183,30 34,90
Oseberg 2,99 2,70 -9,00 389,10 24,80
Balder 1,92 2,50 29,00 68,90 11,20
Gullfaks S 2,38 2,20 -6,00 61,00 16,00
Valhall 1,77 2,20 25,00 148,50 38,60
Vigdis 1,90 2,20 15,70 70,30 14,60
Gullfaks 2,56 2,10 -17,00 369,90 15,19
Oseberg S 2,59 2,10 -18,00 64,10 19,80
Fram 2,42 2,00 -18,00 32,50 5,30
Kvitebjørn  2,10 1,90 -6,00 27,80 6,50
Eldfisk 1,92 1,95 0,10 135,60 29,20
Draugen 1,47 1,80 22,00 148,20 10,60
Visund 1,04 1,70 64,00 35,50 10,30
Gjøa 1,93 1,40 -26,00 11,80 3,30
Statfjord 1,59 1,40 -12,00 573,70 4,50
Vega  0,99 1,20 25,00 7,90 4,20
Skuld 0,51 1,10 140,00 5,16 4,00
Volund 1,86 1,10 -59,00 10,30 2,70
Vilje 1,30 1,10 -17,00 13,40 3,60
Gudrun 0,00 1,10 0,00 14,50 14,20
Svalin 0,00 1,00 0,00 7,40 6,39
Morvin 1,30 0,90 -26,00 10,50 4,90
Kristin 0,79 0,90 11,00 22,90 4,30
Volve 0,57 0,70 32,00 9,70 0,70
Tordis 0,50 0,70 48,00 64,20 7,70
Ringhorne øst 0,86 0,70 -19,00 15,20 4,50
Norne 0,80 0,70 -12,00 91,00 2,30
Ula 0,54 0,60 18,00 84,10 10,70
Blane 0,04 0,60 157,00 0,90 0,20
Veslefrikk 0,53 0,60 8,00 54,80 1,50
Visund sør 0,42 0,50 31,00 3,00 2,00
Brage 0,59 0,50 -12,00 58,90 4,30
Hyme 0,35 0,40 14,00 3,50 3,40
Varg 0,46 0,40 -15,00 16,50 0,60
Urd 0,27 0,40 40,00 7,10 1,40
Oseberg øst 0,38 0,40 0,00 25,70 6,20
Njord 0,27 0,30 13,00 27,50 3,40
Tambar 0,23 0,30 40,00 10,00 0,50
Statfjord nord 0,16 0,30 62,00 42,60 5,70
Mikkel 0,27 0,24 -11,00 5,90 2,50
Statfjord øst 0,33 0,20 -33,00 36,90 0,30
Vale 0,18 0,20 12,00 2,50 0,80
Jette 0,00 0,20   1,50 1,29
Trym 0,19 0,20 0,00 1,60 0,50
Tor 0,19 0,20 0,00 24,40 0,10
Embla 0,12 0,19 58,00 12,00 2,20
Alve 0,13 0,18 38,00 1,70 0,40
Fram H Nord 0,00 0,12 0,00 1,70 0,60
Oselvar 0,14 0,12 -14,00 0,90 0,40
Jotun 0,15 0,10 -27,00 23,60 0,40
Gyda 0,12 0,10 -8,00 36,40 0,50
Jette 0,22 0,10 -55,00 1,50 0,70
Glitne 0,20 0,10 -50,00 9,20 0,40
Gimle 0,10 0,06 -40,00 3,00 0,20
Huldra 0,07 0,06 -14,00 5,10 0,00
Hod 0,03 0,06 50,00 10,30 0,90
Skirne 0,06 0,05 -17,00 2,30 0,40
Atla 0,07 0,03 -50,00 0,30 0,10
Sygna 0,05 0,03 -40,00 11,10 1,10
Tune 0,04 0,03 -25,00 3,40 0,00
Murchison 0,04 0,03 -25,00 13,90 0,00
Gaupe 0,04 0,02 -50,00 0,20 0,00
Rev 0,02 0,02 0,00 0,70 0,00
Marulk 0,02 0,10 500,00 0,50 0,40
Enoch 0,02 0,00 0,00 0,40 0,10
Samlet 84,85 88,24 4,00 4566,46 658,37
 

 

Av Jan Herdal
Publisert 26. februar 2015

Faktisk lyktes det å øke både råoljeutvinningen og samlet petroleumsutvinning på sokkelen i 2014, men til en pris: Aldri før har det blitt presset så mye olje ut av så små gjenværende reserver på sokkelen.

Råoljeutvinningen økte med 3,4 mill. kubikkmeter eller snaut 4 prosent, fra 84,85 mill. kubikkmeter i 2013 til 88,24 mill kubikkmeter i fjor. Samlet petroleumsutvinning økte ifølge oljedirektoratet med ca. 3 mrd. kubikkmeter standard oljeekvivalenter, fra 215 til 218 mrd. kubikkmeter, eller med 1,3 prosent.

Med unntak for 2013 er råoljeutvinningen den laveste siden 1989. Med unntak for 2013 er samlet petroleumsutvinning den laveste siden 1995. Gjenværende reserver i produserende felt har falt til 14,5 prosent av opprinnelig innhold, det laveste noensinne. Forholdet mellom reserver og produksjon (r/p) er falt til 7,4 år, også det lavest noensinne.

Årsaken til at det har vært mulig å presse sitronen enda litt mer, er det vanvittige investeringskjøret innen petroleumsvirksomheten de seinere åra. Nå synker investeringene, og resultatet vil vise seg etter hvert.

Milliardinvesteringene har hatt beskjeden virkning.

Det største moderniseringsprosjektet de siste åra er utført av Conoco på Ekofisk og Eldfisk (Ekofisk sør og Eldfisk II), med produksjonseffekt fra 2014. Prosjektene har kostet anslagsvis 65 mrd. kroner. Vi ser at produksjonsøkningen er svært liten for begge felt. Med unntak for 2013 er utvinningen på Ekofisk fortsatt den laveste siden 1990, for Eldfisk sitt vedkommende siden år 2000, også dette med unntak for 2013.

På Ekofisk er reservene faktisk noe nedskrevet, med den effekt at r/p for feltet er ned fra 19 til 15 år. På Valhall har BP pløyd ned anslagsvis 45-50 mrd. kroner. Det har knapt fått produksjonen opp igjen på 2009-nivå, og den vil trolig ganske snart begynne å falle igjen. Ekofisk, Eldfisk og Valhall er alle gamle krittfelt som sliter med vanninntrenging.

Ellers ser vi som før at nyere felt ofte har svært høyt uttak i forhold til reservene.

Tyrihans med første hele produksjonsår i 2010 er allerede nedtappet fra 35,3 til 12,4 mill. kubikkmeter. Med fjorårets uttak på 3,5 mill. kubikkmeter, er r/p nede på 3,5 år. Skarv, som hadde sitt første hele produksjonsår i 2014, er allerede lenset fra 13,7 til 8,2 mill. kubikkmeter. Uttaket på 3,3 mill. kubikkmeter i 2014 gir en r/p på 2,5 år. Gjøa hadde første fulle produksjonår i 2011, og har en r/p på under 2,5 år. Osv.

Produksjonen i slike felt er dømt til å synke bratt i løpet av få år, og i og med at flere av dem ligger høyt/relativt høyt på produksjonsstatistikken, vil det få stor effekt på samlet utvinningsnivå.

Det er ikke underlig at mange ser på Johan Sverdrup, planlagt produksjonsstart 2019, som siste halmstrå. Hvor stort er egentlig dette feltet? Det er ennå ikke avklart. Spennet går fortsatt fra snaut 300 til 460 mill. kubikkmeter. "Midtrabatten" tilsier 380 mill. kubikkmeter, noe som vil forlenge norsk oljealder med vel 4 år på dagens produksjonsnivå.

Det er en drøy stortingsperiode, og kanskje en evighet for dagens politikere?