Tilbake til forsiden

 

Bakken, Nord-Dakota: Fra boom
mot stripperstatus på åtte år.

 

Skifereventyr på hell


Mange norske immigranter fant sitt Home on the Range i Nord-Dakota.
Statoil er aktivt i Bakken (bildet).

 

Av Jan Herdal
Publisert 18. oktober
2016

Om 100 minutter er allting glemt, er visst ledetråden for dagens medieindustri. Hva aktørene ikke synes å skjønne, er at all ensidig propaganda, løgner, lettvintheter og situasjonsbestemte "sannheter" ubønnhørlig avleirer seg som grunnleggende mistillit i seernes, lesernes og lytternes sinn. 

Det er ikke mer enn 8 år siden "skiferoljeeventyret" tok av i USA. Da var både amerikanske og norske aviser fulle av hype om oljeboom, arbeidsplasser, utvikling og velstand. "Seriøse" New York Times fablet om nordamerikansk sjølforsyning av olje.

Blant yndlingene var Bakken-formasjonen i Nord-Dakota, ifølge USGS den største sammenhengende oljeressurs i USA utenom Alaska. Produksjonen tok av og himmelen syntes å være taket. I dag skriver de samme mediene dette, om overhode noe. Det enkleste er å holde kjeft, og glemme at Bakken finnes.

Siden formasjonen ble slikt et fyrtårn ikke bare for skiferoljevirksomheten, men til og med for amerikansk økonomisk "gjenfødelse", kan det være naturlig å gå inn i noen sentrale utviklingstrekk, basert på North Dakotas Industrial Commissions tall over faktisk produksjon fram til og med august i år.

Det ble da utvunnet snaut 29 mill. fat olje, ned fra vel 35 millioner fat fra august i fjor. Produksjonsfallet på ett år er ca. 17 prosent. Gjennomsnittlig dagsproduksjon falt i august i år til 931 000 fat. Høyeste dagsproduksjon ble notert i desember 2014 med 1,16 mill fat. Et produksjonsfall på 20 prosent på under to år. Høyeste månedsproduksjon var i juli i fjor med 35,6 mill. fat.

Med vel 10 700 aktive brønner i august har antallet bare økt med vel 300 hittil i år. Veksten i nye brønner har med andre ord flatet kraftig ut, og det er alvorlig. Det spesielle ved skiferoljebrønner er at utvinningen synker svært raskt, og produksjonen er avhengig av at det stadige koples på et stort antall nye brønner.

I tråd med dette ser vi også at gjennomsnittlig månedsproduksjon pr. brønn synker kraftig. Den var i august falt til 2 692 fat, ned fra 3 466 fat samme måned i fjor. Høyeste månedlige gjennomsnittlige brønnproduksjon var i mai 2012 med 4 476 fat. I snitt produserer en Bakken-brønn nå bare 87 fat i døgnet.

Skjult i dette tallet nærmer mange Bakken-brønner seg stripperstatus (slutten av produksjonssyklusen), dvs. mindre enn 10-15 fat pr. dag. Om de da ikke allerede er tatt ut av produksjonen. Bare i Nord-Dakota er det registrert 3 100 slike brønner. Over 400 000 stripperbrønner i USA står for 11 prosent av den totale oljeutvinninga. De lever spesielt farlig med dagens oljepris.

Bakken-tallene er faktiske produksjonstall til og med august.

Det amerikanske energidepartementet presenterer dateberegninger over utviklingen i skiferoljeproduksjonen basert på den såkalte Drilling Productivity Report. De sju skiferregionene som omfattes i rapporten stod for 92 prosent av USAs vekst i oljeproduksjon og all vekst i gassproduksjonen i perioden 2011-2014.

Den ferskeste rapporten kom nå i oktober og beregner utviklinga til og med november i år. Den bekrefter situasjonen med vedvarende produksjonfall både for Bakken og resten av skiferformasjonene.

For Bakkens del viser departementets tall at produksjonen først i november kommer til å synke til det nivået som de faktiske produksjontallene fra delstaten viser for august, men det kan trolig forklares med at departementets oversikt inkluderer flere områder av den vidstrakte formasjonen. Det foregår også noe utvinning i Montana.

 

Produksjonsanslag oljeutvinning i Bakken fram til november. (EIA)