Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Dyrking av biodrivstoff
i USA og EU er både sløsing med penger
og skadelig for miljøet.

 

 

Uten bakkekontakt


Der noen ser mat, ser andre statsstøttet profitt.

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
7. desember 2016

 

Det er forskningsbelegg nok som viser at "biodrivstoff" for bil er det reine idioti. Det er svindyrt, det er teknisk dårlig, og det har direkte negativ effekt både for klima og miljø. Likevel kjører et politisk maktetablissement uten bakkekontakt videre mot økonomisk havari.

Marian Radezki: Den store biodrivstoff-svindelen
Erik Tunstad: Hva er vitsen med biodiesel?
Katrine Sele: Den grøne teknologiens svarte sider

Allerede i 2008 hevdet den svenske nasjonaløkonomen Marian Radezki ifølge forskning.no at dyrking av biodrivstoff i USA og EU både er sløsing med penger og skadelig for miljøet. USA og EU er verstingene på dette kunstig skapte markedet.

EU dyrker raps og USA dyrker mais. Under dyrkingen slippes det ut mer karbondioksid fra fossilt brensel, blant annet fra landbruksmaskiner, enn det som spares ved å bruke biodrivstoffet. Galskapen gjødsles av subsidier "hinsides enhver fornuft".

Så lenge omfanget er relativt lite, er også skadevirkningene på de offentlige budsjettene begrenset. Men det skal trappes opp, fort og sterkt.

Her i Norge er det EU-direktivene som gjelder. Regjeringa er allerede godt på veg til å ødelegge verdens mest effektive bildrivstoff, diesel, med vedtaket om økt  tvangs-innblanding til 7,5 prosent, og intensjon om videre opptrapping. Venstre vil ha 20 prosent innen 2020, Ap 40 prosent innen 2030. Jo galere, jo bedre.

For tida brukes det ca. 170 mill. liter biodrivstoff i Norge, tilsvarende 4 pst. av totalt drivstoffsalg til vegtrafikk. (Figur: "Miljødirektoratet"). Det såkalte Miljødirektoratet omtaler i "Fakta om biodrivstoff" en tredje tiltakspakke som kan innebære 1,4 mrd. liter flytende biodrivstoff, det meste biodiesel.

I disse "faktaene" heter det ellers at biodrivstoffet skal redusere "klimagassutslippene" med 35 prosent. "Kravet" skal økes til 50 prosent pr. 1. januar 2018. Løgn på løgn. Disse menneskene lever i sin egen boble, ute av stand til å ta korrektiv fra virkeligheten.

Om vi tar utgangspunkt i IEAs anslag på 6 kroner literen i EU-subsidier, er dette en drivstoffmengde som er subsidiert med 8-9 mrd. kroner i EU-systemet. Siden alt vil bli importert, blir det for Norge en helt ny utgiftspost på milliarder av kroner som fort kan ta knekken på restene av en positiv handelsbalanse.

Det "avanserte" andre generasjons biodrivstoffet, som bl.a. skal baseres på avfall fra skogsdrift, fins bare på papiret, men etter hva Erik Tunstad skriver, vil det bli dobbelt så dyrt som dagens. Og: "Om vi så hogg ned all norsk skog for å skape ”klimavennlig” biodiesel, ville det uansett ikke monne. Skogen inneholder energi tilsvarende noen få måneders aktivitet i Nordsjøen."

Pumpeprisen på bensin har allerede nådd 15-16 kroner, med Frp i regjering. Den skal videre opp, pr. politisk vedtak. Snart koster det tusenlappen å tanke bilen. Her er det noen som skal fratas muligheten for å kjøre bil, uansett hvor mye de trenger den, og det er ikke politikerne og deres rike venner.

 

Følg oljekrisa på Facebook