Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Nanopartikler i biodiesel
kan både skade arvestoffet
og forårsake kreft.

 

 

Kreftfarlig biodiesel


Politisk korrekte Tine går for biodiesel.
Miljøvern - har det noe med mennesker å gjøre?

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
28. november 2016

 

En normal klimadebatt i stortinget overgår ethvert Satiriks. PK-imamene har fullt pes på en fiktiv klimatrussel, mens de virkelige problemene er uten interesse. Et av de mer kjente som systematisk ties ihjel, er høyt innhold av kreftfarlige nanopartikler i avgassene fra diesel iblandet såkalt biodiesel.

Økt bruk av "biodrivstoff" (råstoffet er biologisk, prosessen kjemisk) er et klimatisk nullsumspill. Enkelte reelle problemstillinger, som økt monokultur og utkonkurrering av matvareproduksjon, erkjennes etter hvert av noen av de troende. Det kan vel kalles en form for moderne religionskrig.

I Norge utgjør drivstoff av denne typen fortsatt bare 4,4 prosent av totalen. Det er importert, og i hovedsak laget av raps og soya. Ille. I de religiøse skriftene, som utgis i direktivs form som lovforskrifter, er det derfor utviklet fantasifulle dobbelttellinger for å fremme bestemte former for biodrivstoff som ansees mer gunstig.


Oljeveksten raps blir til norsk bildrivstoff.

Skulle bruk av "biodrivstoff" få et globalt omfang i nærheten av det fundamentalistene går inn for, vil den naturlige fotosyntesens ressursbegrensninger bli stadig mer påtrengende. Subsidiene vil drenere statsbudsjettene for alvor, og fokus vil også måtte settes på den energikrevende og miljøbelastende produksjonsprosessen.

Kjemisk sett består biodiesel av fettsyremetylestere, på engelsk forkortet FAME. FAME lages ved kjemisk behandling av vegetabilske eller animalske oljer. Vi veit lite om forbrenningseffekter, bortsett fra at det er påvist sterk gifteffekt på lungene til mus. Likevel unntas biodiesel fra et sannsynlig forbud mot oljefyring i bygninger fra 2020.

Forbrenning av vanlig diesel genererer de kreftframkallende stoffene PAH.

Blant forskere er det høye innholdet av nanopartikler i avgassene når biodiesel blandes med vanlig diesel et kjent helseproblem, tatt opp av Vestlandsforskning allerede i 2010, men det blir målbevisst tiet ihjel av hensyn til en overordnet politisk agenda.

Anbefaler at dere selv leser artikkelen i forskning.no som det her lenkes til. Den inneholder også de vanlige innvendingene mot biodrivstoff, samt en rekke mulige helsemessige skadevirkninger. Herunder:

"Nyere forskning har avdekket andre problemer ved biodiesel, når den er innblandet i fossil diesel. Studier Vestlandsforsking har deltatt i viser at det genereres nye former for utslipp – særlig nanopartikler som langt enklere kan diffundere gjennom cellemembraner og forårsake skader."

Sammenfatningsvis, uten å gå for djupt inn i det kompliserte forskningsspråket: De kreftfarlige partiklene i tradisjonell diesel  stanses i større grad av eksosrensingen. Nanopartiklene er så små at de ikke stoppes av verken eksosrensingen eller av det menneskelige immunforsvar. De kan dermed både skade arvestoffet og forårsake kreft.

Når blir en politiker ansvarlig for sine handlinger? Svar: Aldri.

 

Følg oljekrisa på Facebook