Ansvarlig
K
ontakt
Bidrag til debatten

ASPO International
 Australia
 Canada
 
Tyskland
 USA

Beginners Guide
Beyond Peak Oil
Cost of energy
Earth Policy Institute
Energikris.nu
Energy Bulletin

Energy Watch Group
Life After
NPG - Albert Bartlett
ODAC
Oil Crash
Oil Crisis
Oljepris.se
Peak Oil

Peak Oil News
Post Carbon Institute
Post Carbon Living
PowerSwitch

API
Bloomberg energi USA 
Energy EU
IEA
OPEC
USA - offisiell statistikk
WTRG

dn.no energi
Energikrise.no
Kveldssong
Oilinfo
Oljedirektorate
t
 

 Tilbake til forsida

 

Ny idiot på millionlønn

 


Ola Borten Moe.

 

 

Av Jan Herdal
Publisert 20. mars 2011

 

Nytiltrådt olje- og energiminster Ola Borten Moe slaktet raskt havvindfantasiene til forgjengerne Åslaug Haga og Terje Riis Johansen. Endelig en fyr med bakkekontakt? Dessverre.

I en kronikk i VG 19. mars skriver Borten Moe, sitat: "Økt produksjon fra norsk sokkel er det beste bidraget Norge kan gi for å møte verdens energiutfordringer."

Veit ikke mannen at norsk oljeproduksjon har falt i 10 år, og snart er halvert i forhold til toppen i 2001?

Dette nettstedet har skrevet om og grundig dokumentert oljedirektoratets vanvittige overoptimisme de siste ti år. Men ikke en gang de er lenger så gærne at de tror på økt oljeutvinning på norsk sokkel.

Ifølge siste femårsprognose fra direktoratet vil oljeutvinningen synke fra
98 mill. kubikkmeter i år til 89 mill. kubikkmeter i 2015. Dette er som vanlig hysterisk overoptimistisk, men de har omsider i det minste klart å finne riktig retning.

Det har som sagt tatt sånn omtrent 10 år i heroisk vindmøllekamp mot alle produksjonsfakta.

Ifølge samme prognose vil gassutvinningen øke marginalt fra 109 mill. kubikkmeter standard oljeekvivalenter i år til 112 mill. i 2015. Også dette er urealistisk sett på bakgrunn av faktisk reservesituasjon. Gassutvinningen kan meget vel begynne å synke markant allerede til neste år.

Ola Borten Moe var i 3 år medlem av Stortingets energi- og miljøkomité. Der var hans innsats åpenbart så imponerende at han ansees kvalifisert til ministerposten innen fagfeltet.

En minister tjener nå 4 ganger gjennomsnittslønna i Oslo - pluss et utall frynsegoder. Dette er åpenbart i samsvar med de rødgrønnes visjoner om et rettferdig og solidarisk samfunn.