Tilbake til forsida

 

 

Aleksej Navalnij er ingen
ekte representent for en
legitim misnøye i det russiske folk.

 

USAs mann i Moskva


Aleksej Navalnij til venstre.

 

Av Tony Cartalucci
Publisert på oljekrisa.no 7. januar 2015

Den russiske USA-finansierte opposisjonsleder og høyreekstremist Aleksej Navalnij, som pleier å kalle seg "antikorrupsjonsaktivist", fikk sjøl nylig en betinget dom for svindel. Broren fikk fengsel i samme sak. Den britiske avisa Guardian omtaler saken slik.

Guardian gjengir historien slik den oppfattes av Navalnijs tilhengere, og lar være å nevne et annet vel dokumentert faktum - hans forbindelser til Wall Street og USAs globale nettverk for politisk undergraving, og da spesielt hans tilknytning til USAs utenriksdepartementets National Endowment for Democracy (NED)

Alekseij Navalnij er en Yale World Fellow. Av profilen hans framgår at han var med på å stifte Democratic Alternative Movement. Han var dessuten viseformann for Moskva-avdelinga av det politiske partiet Jabloko. Democratic Alternative, også forkortet DA!, er NED-finansiert, noe som innebærer at Navalnji er agent for USA-betalt undergraving.

USAs utenriksdepartement avslører sjøl dette, da det i hemmelighet lister opp DA! som en av de mange "ungdomsbevegelsene" det støtter i Russland. Sitat fra et gradert ambassadedokument offentliggjort av WikiLeaks:

Maria Gaidar, datter av tidligere statsminister Jegor Gaidar, leder DA! (Democratic Alternative). Hun er en ivrig demokratiforkjemper, men er realistisk med tanke på vanskene hun møter. Gaidar sier at DA! fokuserer på å øke den politiske bevisstheten ved å satse på virksomhet utenfor partiene. Hun har mottatt støtte fra the National Endowment for Democracy, noe hun ikke offentliggjør fordi hun er redd for å bli kompromittert av den amerikanske forbindelsen.

Denne støtten finner vi heller ikke på NEDs offisielle nettside. Når den også skjules av mottakerne, er det en indikasjon på at mye av USAs støtte til russisk "opposjonen" er hemmelig og dermed langt mer omfattende enn hva som framgår av nettstedet. 

Maria Gaidar har lenge samarbeidet med Ilja Jasjin, en annen leder av en NED-finansiert "aktivistisk" opposisjonsgruppe. Han leder Peoples Freedom Party (sic!) og er ledende medlem av kampanjen "Strategy 31". Dens rekker er fylt av aktivister som er trent og koordinert av USA-finansierte NGOer. Av en artikkel som nå er fjernet fra NEDs nettsted framgår at Strategy 31 er finansiert av USAs myndigheter med 50 000 dollar.

Fjernet er også en NED “Democracy Digest”-artikkel med tittelen "Strategi 31: Et tegn på motstanden i det sivile samfunn". Av denne artikkelen framgår eksplisitt at Moskvas Helsinkigruppe leder Strategi 31-demonstrasjoner og at denne gruppa i lang tid har møttatt økonomisk støtte fra NED.

Forsøkene på mørklegging av NEDs nettverk av russiske "aktivister" som det finansierer og dirigerer er et talende tegn på opptrapping av USA-støttet undergraving - nettopp av den typen Navalnijs tilhengere nå forsøker å få til i Moskvas gater. Det de forsøker, er å få til et russisk Maidan.

Det faktum at Navalnij ikke gir et ekte utrykk for de legitime bekymringer som det russiske folk måtte ha, men tvert om forsøker å utnytte dem på vegne av utenlandske interesser, vil bidra til å ta brodden av eventuelle uroligheter han og følgesvennene hans måtte forsøke å få til.

Occupy Central i Hongkong brøt sammen straks den ble avslørt som en USA-operasjon. Nettopp slik kan også et forsøk på et russisk Maidan avsløres og bekjempes. Det fins legal misnøye i alle land, men å la seg lede av utenlandske interesser er i strid med alle prinsipper for selvbestemmelse, frihet og mange av de andre slagordene Navalnij og hans støttespillere liker å slå om seg med.

(Oversatt, bearbeidet og forkortet av oljekrisa. Original artikkel her.)