Tilbake til forsiden

 

Hvor lett er det å opptre fornuftig
når resten av verden går av skaftet?

 

Klassepolitikk

 

 

Av Jan Herdal
Publisert 14. mars
2016

"En färsk studie från Bank of International Settlements visar att en tydlig effekt av centralbankernas politik är att den vidgar klyftorna mellan rika och fattiga, mellan dem som äger tillgångar och de som inte gör det. Den utvecklingen ser alltså inte ut att stanna av, tvärtom."

Fem sentralbanker holder rentemøter denne uka: Japan (tirsdag), USA (onsdag), Sveits, UK og Norge (torsdag).

Andreas Cervenka er økonomimedarbeider i borgerlige Svenska Dagbladet, men noen ganger skriver han riktig informative analyser av en type som stort sett glimrer med sitt fravær her til lands. I en artikkel den 14. mars om den aktuelle rentepolitikken reiser han egentlig følgende spørsmål:

Hvor lett er det å opptre fornuftig når resten av verden går av skaftet?

Cervenka sikter til Mario Draghis og Den europeiske sentralbankens siste pakke med nye rentesenkninger, støttekjøp og et nytt program med billige lån til banker. Men også til at USAs sentralbank drøyer med varslet rentehevning - og ikke minst at Sveriges sentralbank hinter om ytterligere senkning av ei styringsrente som allerede er i minus.

Norge er i lavkonjunktur på grunn av lav oljepris. Veksten i BNP var i fjor 1 prosent. En lav styringsrente på 0,75 prosent er derfor motivert. Norges Bank kvier seg likevel for ytterligere reduksjon, på grunn av økende boligpriser og privat gjeld. Nye reduksjoner kan likevel framtvinges. Noen norske økonomer mener at også Norges Bank har begynt å leke med minusrente-tanken, på grunn av omgivelsene.

Cervenka viser som motsetning til at Sverige, som hadde en vekst på 4 prosent i fjor og viser tydelige tegn til overoppheting, likevel vuderer å redusere en reporente som allerede er på minus 0,5 prosent. Sentralt i storbyene har svenske boligpriser rast av gårde enda raskere enn de norske, og boliglån er langt billigere enn hos oss.

Han påpeker også betimelig at til tross for advarsler, fortsetter sentralbankenes makt over den økonomiske politikken å øke på politikerne bekostning: - Och i takt med att politiken på många håll blivit alltmer dysfunktionell har kraven på centralbankerna, inte minst ECB, i stället ökat.

Sentrale deler av klassepolitikken er overlatt teknokrater og "eksperter".