Tilbake til forsiden

 

 

 

 

CO2-reduksjon er påbudt av EU.
Og når Brussel sier hopp, da hopper
ja-regjeringa i nei-landet.

 

 

Ny månelanding?

 


Hurra. Verden er reddet. Et par Yara-prammer ombygget til å frakte kulldioksid.

 

 

Jan Herdal
Publisert
8. november 2016

 

Lærte politikerne ingenting? Den ble hyllet av mediene, SV og miljøfantaster av typen Frederic Hauge i Bellona. TU la ut om hvordan "månelandingen" på Mongstad ville fungere reint teknisk. Kort sagt, jubelen stod i taket. Framtida banket på døra. Verden skulle reddes.

Like fullt. 20. september 2013 og 8-9 milliarder kroner seinere ble den såkalt rødgrønne regjeringas prestisjeprosjekt nedlagt. Aner vi en antydning til skamrødme i Bård Vegards Solhjells ansikt? Neppe. Og som vanlig ble disse organiserte kriminelle ikke straffet for sine forbrytelser. Det var heller ikke ventet. Politikere i alle land har skaffet seg juridisk immunitet.

Men vi kunne kanskje håpet på at galskapen var over?

Det fins en deep state, eller kanskje heller deep shit, i alle stater. Lik i lasten som fraktes videre fra regjering til regjering, uavhengig av partisammensetning. Høyrepartiene, som godtet seg over motstandernes fiasko, overtok helt enkelt stafettpinnen og gav pro-sjektet ny innpakning. Pengerullinga fortsetter, om enn i mindre format. Foreløpig.

CO2-reduksjon er påbudt av EU. Når EU sier hopp, da hopper ja-regjeringa i nei-landet.

Så regjeringa "satser videre" på CO2-rensing, og skal bruke 360 millioner offentlige kroner bare på detaljstudier for tre nye prosjekter. Det er "siste ledd" før "endelig investeringsbeslutning" fattes i 2019, og minst ett anlegg skal stå ferdig innen 2022.

Stoltenbergs 8-9 milliarder blir sikkert småpenger etter hvert.

I et intervju med E24 framstår olje- og industriminister Tord Lien nærmest som en gjenfødt Frederic Hauge. Han åpner armene og ber om å få tilsendt CO2 fra hele Europa, for lagring i Nordsjøen. Den nyfrelste håper at "andre europeiske land vil få opp farten." Det blir nok med forhåpningen. Få andre land har oljepenger nok på bok til å holde på med dette tøyset. Og snart har nok ikke Norge det heller.

Lien har i det minste såpass bakkekontakt at han ikke vil bygge rørledninger for frakt av kulldioksid til sokkelen, verken fra Europa eller for den som eventuelt etter hvert måtte bli fanget fra et norsk fullskala anlegg. Meningen er at det skal skje ved hjelp av skip. Det kan være en nødveg ut. Før det er kastet bort for mye penger.

To feil av to mulige.

For det første er klimakrisa en bløff og en avsporing. Tord Lien kjemper mot vindmøller. For det andre er prosjektets omfang patetisk. Bare Norge slapp i 2015 ut 53,9 millioner tonn av såkalte klimagasser. De globale utslippene er på ca. 60 mrd. tonn.

Fra alle de tre planlagte anleggene i Norge kan det sammenlagt fanges inntil 1,5 millioner tonn CO2 årlig, ifølge Lien. Snaut 3 pst. av norske utslipp. Til en vanvittig pris, og et totalt "klimafotavtrykk" som ingen gidder å regne seriøst på.

Kort sagt: De bruker milliarder på ikke å løse et problem som ikke fins. Heng med.

 

Regjeringas nye månelanding kan best illustreres med historien om molboene som sendte sju mann ut i åkeren for å jage storken som trakket ned så mye korn for dem.

 

Les mer: Ber Europa komme med CO2 til Norge

                  Stoltenbergs Mongstad-månelanding legges ned 

                  Regjeringen satser videre på CO2-rensing

 

Følg oljekrisa på Facebook