Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Rene elbiler utgjorde 0,5
prosent
av verdens bilsalg i fjor. De utgjør
0,2 promille av den globale bilparken.

 

 

 

Elbilrevolusjon?

Konsentrasjon av registrerte elbiler pr. 1000 inbyggere. Tall pr. juli 2016.

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
8. november 2017

 

Fort gjort å bli høg på seg sjøl med slike tall. Men det norske "elbileventyret" er først og fremst et særprodukt av fritak fra verdens høyeste bilavgifter samt relativt sett rimelig strøm. Samlet sett meget sterke virkemidler.

Allerede pr. juli i fjor var elbilkonsentrasjonen nesten fire ganger så høg i Norge som i nummer to på Europa-lista, Nederland. I forhold til broderlandet på tredjeplass var den nesten 9 ganger så høg. Forskjellene har trolig økt siden. Ingen er i nærheten av det norske elbilsalget i forhold til folkemengde. USA er et kjempemarked, men konsentrasjonen av elbiler er lav.

Da danskene gjeninnførte avgiftene, kollapset elbilsalget. Finland er enda lenger bak. Først i april i år ble landets elbil nr. 1000 solgt til Matti Virtanen i Sipoo. Ifølge Yles tall var det pr. årsskiftet totalt 10 000 elbiler i Sverige og 100 000 i Norge. I forhold til folketallet ruller det med andre ord hundre ganger så mange elbiler i Norge som i Finland, og omtrent 20 ganger så mange som i Sverige.

Hvordan ser det ut globalt?

Ifølge Electric Cars Report ble det i hele verden solgt 773 600 plugin elektriske biler i 2016. Av disse var 450 000 rene elbiler, resten var hybrider med eksplosjonsmotor. Samlet bilsalg var ca. 90 millioner i verden i fjor. Det vil si at de rene elbilene utgjorde ca. 0,5 prosent av dette. Regner vi med hybridene, blir andelen 0,86 prosent.

Hele bilmarkedet vokste med snaut 2 mill. enheter i forhold til året før. De rene elbilene utgjorde ca. 140 000 av den veksten. Globalt rullet det 2 mill. elbiler inkludert hybrider på vegene ved årsskiftet. Det er ca. en milliard passasjerbiler i bruk i verden. El/hybridbilene utgjør altså 0,2 promille av denne bilparken.

Norske myndigheter og elbilentusiaster ser Norge som et forgangsland. Men det ser ut til at verden nøler med å følge etter. Det er mange årsaker til det. Som nevnt - mange har ikke råd til de dyre subsidene, som allerede koster den norske statskassen milliarder av kroner hvert år.

En annen er strømprisene. I Norge er prisen under halvparten av gjennomsnittet i EU. Dessuten har vi et av verdens best utbygde kraftnett. I mange EU-land er husstandenes strømforbruk bare 25-30 prosent av hva det er i Norge, for ikke å snakke om hva de er i andre deler av verden. En omfattende omlegging til elbil ville kreve store investeringer i kraftnettene.

I mange land er kraftverkene i stor grad fyrt med kull og gass.

Grafen over er fra IEA, og viser bl.a. at kjøpekraftjustert strømpris i 2015 var fem ganger så høg i Portugal som i Norge. I 20 OECD-land i Europa er kjøpekraftjustert strømpris 3 til 5 ganger så høg som i Norge.

Jeg tror ikke portugiserne blir de første til å surfe på elbilbølgen.

 

Følg oljekrisa på Facebook