Ansvarlig
K
ontakt
Bidrag til debatten

ASPO International
 Australia
 Canada
 
Tyskland
 USA

Beginners Guide
Beyond Peak Oil
Cost of energy
Earth Policy Institute
Energikris.nu
Energy Bulletin

Energy Watch Group
Life After
NPG - Albert Bartlett
ODAC
Oil Crash
Oil Crisis
Oljepris.se
Peak Oil

Peak Oil News
Post Carbon Institute
Post Carbon Living
PowerSwitch

API
Bloomberg energi USA 
Energy EU
IEA
OPEC
USA - offisiell statistikk
WTRG

dn.no energi
Energikrise.no
Kveldssong
Oilinfo
Oljedirektorate
t
 

 Tilbake til forsida

 

Klimaet tar storkens plass

 


Trafikkork, Frankrike.

 

Av Jan Herdal
Publisert 31. mars 2011

 

Det er storken som kommer med barna, og det er klimahensyn som gjør at EU vil halvere bilbruken i europeiske byer innen 2030, og forby bensin- og dieseldrevne biler i byer innen 2050.

Realiteter vedtas ikke.

De melder seg enten vi liker det eller ikke, og EU-utspillet føyer seg pent inn i rekken av forsøk på å kode virkeligheten i et format som skal gi inntrykk av at utviklinga er politisk styrt og planlagt.

Biltrafikken i Europa kommer til å være halvert og mer til innen 2030, og det helt uten EUs hjelp. Allerede i dag holder EUs medlemsland på å segne under oljekostnadene, og det er en smal sak å regne seg til at Europa i 2030 ikke vil ha råd til nevneverdig privatbilisme.

Hvorfor er det så farlig å erkjenne dette? Trolig fordi det har noe definitivt over seg. Det markerer slutten på "verden slik vi kjenner den". Dagens utvikling er ikke bærekraftig, og det fins ingen smarte utveier. Punktum.

Oljekrisa.no har tidligere anslått at bilsalget i Europa vil være halvert innen 2015. Det kan vise seg å være et forsiktig anslag dersom oljeprisen fortsetter å utvikle seg slik den har gjort det siste halvåret.

Europa importerer allerede 90 pst. av oljen som brukes, og selv om kampen om den gjenværende oljen i verden utelukkende skulle avgjøres ved hjelp av kroner og øre i åra som kommer, vil ikke EU kunne opprettholde et forbruk som er i nærheten av dagens 16 mill. fat i døgnet.

Det er denne enkle kjensgjerning EU-ledelsen, riktignok med storkens hjelp, nå forsøker å meddele folk flest, og det er jo for så vidt positivt. Selvsagt tror de ikke på storken, men lik viktorianske foreldre tør de heller ikke å si sannheten.

Et kapitalistisk system vil holde på pris som rasjoneringsmekanisme i det lengste, fordi det favoriserer de rike som eier og styrer systemet.

Men på ett eller annet tidspunkt vil oljesituasjonen bli så prekær at andre rasjoneringsmetoder vil tvinge seg fram for å skjerme basisfunksjoner og livsnødvendige aktiviteter.

Når strømsituasjonen i Europa allerede er slik at EU vurderer å forby større eldrevne varmtvannsberedere, blir det direkte latterlig å framheve el- og hybridbiler som "alternativ". Det fins neppe noe mindre energieffektivt enn en elbil drevet av fossil kraft via omveier.

En helt annen sak er at de store bykonsentrasjonene i en oljefattig tid kan forvandle seg til reine dødsfeller. De ender som verdenshistoriens største feilallokeringer.