Ansvarlig
K
ontakt
Bidrag til debatten

ASPO International
 Australia
 Canada
 
Tyskland
 USA

Cost of energy
Dansk Peak Oil-debatt

Energy Bulletin

Global Research
Life After

ODAC
Oljepris.se
Peak Generation

Peak Oil

Post Carbon Institute
Post Carbon Living
Press TV (Iran)
Russia Today
The Oil Drum

API
Bloomberg energi USA 
Energy EU
IEA
OPEC
WTRG

dn.no energi
Energikrise.no
Kveldssong
Oilinfo
Oljedirektorate
t
Oljenedturen

 Tilbake til forsida

 

 

Har ikke denne støvsugerselgeren
oppdaget at vi allerede HAR ei oljekrise?

 

Oljeprisen kveler EuropaDenne grafen fra euroeconomics illustrerer problemet. I eurosonen er oljeprisen på historisk toppnivå, grunnet svekket valuta. Faktisk satte den en kort periode tidligere i år absolutt rekord ved å passere 90 euro pr. fat.

 

Av Jan Herdal
Publisert
31. mai 2012

 

- Underskuddsnasjoner i eurosonen med stor gjeld brenner olje og gass som de ikke har råd til, fastslår investeringsbanken Merryl Lynch. Siden 2008 har gresk BNP krympet med 13 prosent. Oljeforbruket har falt med 21 prosent, og resten henger i en tynn tråd.

Iran var eneste oljeeksportør som var villig til å gi Hellas romslig kreditt. Via EU har USA satt stopp for gresk kjøp av iransk olje. Hellas er dermed tvunget i armene på et par handelsselskaper som krever en saftig risikopremie, for så vidt forståelig nok.

Det betyr at det kriseredne landet nå trolig betaler den høyeste oljeprisen i Europa, noe som ikke nettopp hjelper på økonomien. Kreditten fra handelsselskapene har allerede passert 2 mrd. kroner, og den er ikke uendelig.

Kollapser oljeimporten, bryter også alt annet sammen - matproduksjon, transport, helse- og skolevesen. Det er det totale kaos som truer, et sammenbrudd OECD-sfæren ikke tidligere har opplevd. Hellas vil måtte leve på nødhjelp utenfra.

Som Merryl Lynch påpeker er ikke dette bare et gresk problem. De kunne godt ha navngitt ihvertfall Portugal, Spania, Italia, Frankrike, Irland og Britannia i tillegg.

Faktisk er det praktisk talt hele Europa som ikke lenger har råd til å betale for oljeforbruket sitt. Ifølge IEA kan regningen i år havne på 500 mrd. dollar.

Med dagens kurs tilsvarer dette 400 mrd. euro. I 2008, da oljeprisen sist var på topp, ville et slikt beløp bare representere ca. 310 mrd. euro på grunn av en svakere dollar. Selv med en Brent som kryper under 105 dollar fatet, er oljeprisen i euro fortsatt på historisk toppnivå.

Tidligere i år satte den absolutt rekord med over 90 euro pr. fat. Som det framgår av grafen har det høye og økonomisk ødeleggende prisnivået vært langt mer varig nå enn det var i 2008.

Forrige oljetopp, sommeren 2008, tok knekken på den globale økonomien og oljeprisen raste ned mot et bunnivå på vel 30 euro. Dette var nok til at veksten tok seg noe opp igjen i deler av verden, og dermed begynte prisen igjen å klatre.

Det kan se ut til at syklusen nå er brutt igjen, og at oljeprisen faller som følge av ei eskalerende krise. Hvor og når det vil snu igjen denne gangen, er det ingen gitt å si. Hva som er helt klart, er at dagens oljepris ikke er holdbar for europeisk økonomi. Den vil tvinge ned forbruket på den ene eller andre måten.

En oljepris ned mot 30 euro fatet vil gjøre svært mye av global, for ikke å snakke om norsk, oljeutvinning ulønnsom, og produksjonen vil synke. Oljereserver er ikke noe absolutt tall, de er bl.a. avhengig av pris.

En rett og en feil: Det er riktig at tankmarkedet står foran store problemer. Det er feil at det vil skyldes amerikansk skiferolje, som er fantastisk hypet i likhet med alt annet fra den kanten.

Det vil skyldes Peak Oil, økonomisk krise og nødtvungent redusert oljeforbruk.