Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Nederlandske hushold skal over på i dag nesten
ikke-eksisterende energikilder, til en investeringskostnad
90 mrd. kroner årlig i 20 år.

 

 

 

Nå skal det sviEU-fantastene forfølger sine energiutopier inntil kontinentet er lagt øde.

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
11. desember 2016

 

Brussel er fast bestemt på å omgjøre hele Europa til Hellas, med naturlige klimaendringer som eneste absurde, offisielle begrunnelse. Her til lands så vi de første forpostfektningene under høstens budsjettfarse, med Venstre i hoved-rollen. Vi er bare i startfasen.

Det skal bli mye verre. Det er nå det skal begynne å "svi".

Hele det etablerte politiske partikartellet drar i samme retning. Til tross for at Norge to ganger har sagt nei til EU, gjennomfører vår Brussel-lojale politiske "elite" EU-direktiver på løpende bånd. Bevisstløst og på autopilot. Vi er under jernhælen. Greier vi ikke å drenere denne sumpen, kommer den til å drenere oss.

I Norge er EU-politikken spesielt absurd. Vi er det eneste land i Europa som formelig strutter av overskuddsenergi. Et nasjonalt sjølstendig og demokratisk kontrollert regime ville ha ført en rasjonell politikk og sikret velferd og et trygt liv på dette grunnlaget. EU er diktatur og folkeforakt i system. Direktivene blir stadig sjukere.

Alle medlemsland rammes. La oss se på Nederland.


Nederland er til 90 prosent avhengig av lagerenergi. Nå skal de små grønne og gule stripene øverst
overta kraftforsyningen til husstandene på til sammen 16 millioner mennesker. Bare investerings-kostnadene beløper seg til 90 mrd. kroner årlig i 20 år!

7. desember vedtok de EU-lojale partiene i Nederland en langsiktig energipakke fram mot 2050 som vil bli en katastrofe for landet, om den gjennomtvinges. Det kan umulig skje med demokratiske midler.

Høyrepartiet PVV var det eneste som stemte nei. De fant helt enkelt pakken "vanvittig" kostnadsmessig. På grunn av en annen av EUs branntomter, innvandringshavariet, er PVV for tida Nederlands største parti og lederen Gert Wilders landets mest populære politiker. Det er valg i mars 2017.

Diktaturets "rettsvesen" dømte nylig Wilders skyldig i hatefulle ytringer, riktig nok uten å utmåle straff, fordi han under en valgkamp lovet å utvise flere marokkanere, den klart mest kriminelle innvandringsgruppa i Nederland. Meningsforbudet er her, og det skal bli langt verre også på dette området.

Med basis i det store Groeningen-feltet har Nederland i et par generasjoner vært sjølforsynt med og også storeksportør av naturgass. Ingen land i Europa har et så utbygget gassnett. Det har lenge vært pålegg om at hver ny bolig skal være tilsluttet nettet, for gass til varme og matlaging. Nå skal den bestemmelsen oppheves.

Husholdene skal over på annen energiforsyning. Bare denne delen av planen er anslått å koste 90 mrd. kroner i investeringer årlig over 20 år, totalt ca. 1,8 billioner. Skrotes et fungerende gassnett, blir det den største kapitalødeleggelse i landets historie.

Riktignok er Nederlands egne gassressurser over toppen, og visse distrikter er plaget av jordsjelv som følge av uttappingen av gass i grunnen. Men Russland kan dekke Europas behov i overskuelig framtid, og Nederland har allerede all nødvendig infrastruktur.

Kull, olje og gass står for 90 prosent av Nederlands primære energikonsum. Knapt noe land i Europa er så avhengig av lagerenergi. Nå skal 16 millioner innbyggere over på "spillvarme" fra industri, avfall, vind og jordvarme, som i dag står for kanskje 5-6 prosent av totalen.

Sjukt. En plan fra helvete. Som om småbarn har tuklet med en kalkulator.

Men "venstre" og "grønne NGOer" synes det går for sakte. Det var et høyreparti i regjeringa som greidde å forskyve et forbud mot bensin- og dieselbiler fra 2025 til 2035. Her til lands går Ap inn for 2030.

Kull og gass driver Nederlands kraftverk. Det er visst vanskelig å fatte.

Galskapen har rammet hele maktetablissementet. Og stol ikke på at de korrigerer når havariet melder seg. Tvert om. Hellas er beviset på det motsatte. Også vår tids eneveldsherskere driter i undersåttene. De viser ingen nåde.

Les også Trygve Hegnar: Vi blir rundlurt

 

Følg oljekrisa på Facebook