Fraser, banale snakkepunkter
og hykleri uten ende.

 

På tur i ørkenen


Mens gjeve bilder av vindturbiner tapetserer bytullingenes bevissthet, utgjør
"fossil" energi 80 pst. av verdens energiforbruk, og andelen økte også i 2014.

 Av Jan Herdal
Publisert 23. september 2015

EU har i årevis arbeidet med grandiose planer for økt energiuavhengighet. Propagandaen fortsetter til denne dag. Legg merke til at fraseologien er forsynt med merkelappen "Insights". Umiskjennelig nytale.

Virkeligheten finner vi godt begravd i EUs egen Eurostat. De siste tall for EUs avhengighet av importert energi er for året 2013. I løpet av tiåret fra 2003 har EUs importandel av kull økt fra 35 til 44,2 prosent, av råolje fra 78,5 til 88,4 prosent og av gass fra 52 til 65,3 prosent. 

Til tross for en ekspanderende økonomisk krise og et kraftig fall i oljeforbruket i samme periode, økte EUs importandel av råolje i perioden 2009-2013 fra 84,1 til 88,4 prosent.

Tall og fakta, og følgelig lite etterspurt av det humanistiske godhetsregimet.

EU hadde i 2013 en gjennomsnittlig importandel av "fossil" energi på 53 prosent, opp fra 48,8 prosent for ti år siden. Sju EU-medlemmer - Malta, Luxemburg, Kypros, Irland, Litauen, Belgia og Italia hadde et importbehov på mellom 75 og 100 prosent. Rett under finner vi land som Portugal, Spania, Tyskland, Østerrike, Hellas og Slovakia.

Dette er den egentlige bakgrunn for det stadig mer hysteriske fokuset på klima, utslipp og "grønn energi". EU er en energiørken, og må forsøke å snakke om noe annet. De styrte mediene bidrar som vanlig ivrig til å sette verden på hodet.

Propagandaen står i skjærende kontrast til virkeligheten på flere vis. Vi ser f. eks. at det er kullimporten til EU som prosentvis har økt sterkest i det nevnte tiåret. Agitasjonen har heller ikke vært til hinder for diverse heller patetiske forsøk på å importere fra USA til Europa den fra et miljøsynspunkt verst tenkelige form for olje- og gassutvinning, fracking. Det er rent økonomiske årsaker til at det ikke er blitt noe av.

Et par politisk korrekte høydepunkter fra NTB-telegrammet trykt i dn.no:

- Klimaendringene har alvorlige konsekvenser for helsen til planeten vår og alle som lever her, og vi må gå over til et rent energiregime som ikke er avhengig av fossile brennstoffer, som er hovedfaktoren bak dette globale problemet, sier DiCaprio.

Og: - Storstilt investering i ren, effektiv energi er et av de klareste valgene den menneskelige utviklingen har stått overfor, sier Christiana Figueres.

Fraser, banale snakkepunkter og hykleri uten ende.

Såkalt "fossile" energikilder står for omlag 80 prosent av verdens totale energibruk, og fortsetter å øke. Vestlige ledere har faktisk vedtatt å fase ut all energi av denne typen - kull, olje og gass - innen dette hundreårets utgang. Om de skulle lykkes, vil det i så fall føre til en massesult verden aldri tidligere har opplevd.

Den vil riktignok ikke ramme mennesker av typen Leonardo DiCaprio og FNs "klimasjef" Christiana Figueres. Tror de, ihvertfall. Det samme tror vel bytullingene i MDG som med vel 4 prosent synes de vant det siste karnevalget her til lands.