Ansvarlig
K
ontakt
Bidrag til debatten

ASPO International
 Australia
 Canada
 
Tyskland
 USA

Beginners Guide
Beyond Peak Oil
Cost of energy
Earth Policy Institute
Energikris.nu
Energy Bulletin

Energy Watch Group
Life After
NPG - Albert Bartlett
ODAC
Oil Crash
Oil Crisis
Oljepris.se
Peak Oil

Peak Oil News
Post Carbon Institute
Post Carbon Living
PowerSwitch

API
Bloomberg energi USA 
Energy EU
IEA
OPEC
USA - offisiell statistikk
WTRG

dn.no energi
Energikrise.no
Kveldssong
Oilinfo
Oljedirektorate
t
 

 Tilbake til forsida

 

Europas gjeldsbølge ruller videre

 


Det er Europas arbeidere som får betale for krisa, mens overklassen cruiser videre. Hellas Kommunistiske Parti protesterer på Akropolis.

 

Av Jan Herdal
Publisert 26. april 2011

 

Europas gjeldsbølge ruller videre, ifølge Eurostats data for 2010, offentliggjort 26. april.

Riktignok er gjennomsnittlig underskudd på statsbudsjettene i EU27 redusert fra 6,8 prosent i 2009 til 6,4 prosent i 2010, men dette er fortsatt mer enn dobbelt så mye som øvre grense i henhold til EUs stabilitetspakt (3 prosent). I eurosonen er tilsvarende tall 6,3 og 6 prosent.

De største underskudd på statsbudsjettene finner vi i Irland (-32,8 pst.), Hellas (-10,5), Britannia (-10,4), Spania (-9,2), Portugal (-9,1) og Polen
(-7,9). Frankrike opererer med 7 prosent minus.

Det er når vi ser på genereringen av total gjeld at bildet begynner å bli virkelig bekymringsverdig. Gjennomsnittlig gjeldsnivå i forhold til BNP økte til 85,1 pst. i eurosonen mot 79,3 pst. året før, og 80 prosent i EU27 totalt, mot 74,4 pst. året før.

Øvre grense for gjeldsnivå i hht. EUs stabilitetspakt er 60 pst.

Hele 14 medlemsland i EU nådde i 2010 en gjeldsbyrde på over 60 pst. av BNP: Hellas 142,8 prosent, Italia 119, Belgia 96,8, Irland 96,2, Portugal 93, Tyskland (!) 83,2, Frankrike 81,7, Ungarn 80,2, Britannia 80, Østerrike 72,3, Malta 68, Nederland 62,7, Kypros 60,8 og Spania 60,1.

Det er mange som prøver å framstille saken som om Europas økonomiske problemer er avgrenset til noen få land, de såkalte PIIGS (Portugal, Irland, Italia, Hellas og Spania), men tallene fra Eurostat viser med all tydelighet at problemet er langt mer vidtgående.

Det skulle være nok å nevne Tyskland, Europas angivelige pengebinge, som nå ligger i gjeldsnivåets toppliga med over 83 prosent. Også Frankrike og Britannia er ille ute. Det samme er Østerrike, som knapt nok figurerer i bekymringsmeldingene i det hele tatt.

EU består av en gjeng gjeldsslaver som driver og trykker opp penger og "låner" dem ut til hverandre. Hvor lenge kan disse fillefransene greie å innbille seg sjøl og andre at de er kredittverdige?