Ansvarlig
K
ontakt
Bidrag til debatten

ASPO International
 Australia
 Canada
 
Tyskland
 USA

Cost of energy
Dansk Peak Oil-debatt

Energy Bulletin

Global Research
Life After

ODAC
Oljepris.se
Peak Generation

Peak Oil

Post Carbon Institute
Post Carbon Living
Press TV (Iran)
Russia Today
The Oil Drum

API
Bloomberg energi USA 
Energy EU
IEA
OPEC
WTRG

dn.no energi
Energikrise.no
Kveldssong
Oilinfo
Oljedirektorate
t
Oljenedturen

 Tilbake til forsida

 

Halvert på ti år

 


Millioner fat pr. døgn: Europas oljeproduksjon er halvert i løpet av 10 år. Tallene inkluderer NGL og kondensat i tillegg til råolje (total væske). Norge er Europas dominerende oljeprodusent, så retningen på kurva reflekterer i stor grad også produksjonsutviklinga for råolje på norsk sokkel. (Kilde: IEA)


 

Av Jan Herdal
Publisert
4. september 2012

 

Adolf Hitlers propagandaminister Josef Goebbels dikterte bare tyske medier. I dag kontrollerer Pentagon den globale medieindustrien, og det eneste interessante ved det stadig mer bisarre, fordummende medievåset er hva som IKKE omtales.

Billig olje har dannet grunnlaget for utviklinga av dagens vestlige konsumsystem. Dette systemet vil forsvinne med oljen. Den erkjennelsen er så monumental at fornektelse blir den psykologisk sett lett forklarlige "løsningen".

Kurver av typen over finner du derfor garantert bare på oljekrisa.no. Produksjonsfallet er irreversibelt, ikke minst på grunn av den kriminelle rovdrifta som er bedrevet både på britisk og norsk sokkel, og står i skarp kontrast til myndighetenes og oljemafiaens gladmeldinger som rutinemessig kringkastes i mediene.

Ifølge Oil Market Report, utgitt av Det internasjonale energibyrået IEA, ble det i Europa i juli 2002 pr. døgn utvunnet vel 6,5 mill fat. råolje, kondensat og NGL. Tallet for juli 2012 var ca. 3,2 mill. fat, av dette var ifølge oljedirektoratet vel 1,8 mill. fat norske.

 


Oljeforbruket i Europa 2009-2012.

 

Samme Oil Market Report viser at totalt oljeforbruk i Europa har falt fra ca. 15,2 mill. fat/døgn i juli 2009 til vel 14,1 mill. fat i juli 2012.

Dette er ikke uttrykk for en "vellykket klimapolitikk", en "bevisst energiomlegging" eller liknende svada. Europa er i ferd med å tape kampen om en krympende global oljeeksport, noe som reflekteres i at det ifølge Eurostat nå er 11,3 prosent eller 18 millioner registrerte arbeidsledige bare i euroområdet, og 25 millioner i hele EU.

Oljeforbruket i Europa har falt med 600 000 fat i døgnet det siste året. Krisa ikke bare vedvarer, den forsterkes.

Tross forbruksfallet dekker Europa bare snaut 23 prosent av sitt oljeforbruk fra egne kilder. EUs medlemsland er "i gjennomsnitt" til over 90 prosent avhengig av import. De fleste av dem har ingen olje i det hele tatt. Hva er så utsiktene når det gjelder importmulighetene?

 


Global oljeeksport har stagnert, og er lavere i dag enn i perioden 2005-2009.

 

Energy Export Databrowser ble oppdatert med nye tall gjeldende for 2011 fra BP Statistical Review 2012 i sommer.

Jeg har i en tidligere artikkel påvist at Nordsjøområdet, bestående av produsentene Norge, Britannia, Danmark og Nederland, er i ferd med å gå fra en netto oljeeksport på 3 mill. fat for bare 10-12 år siden til å bli netto importør kanskje allerede i år. Det ferske tallgrunnlaget viser at den gjenværende, stadig krympende nettoeksporten fra området ble halvert fra 2010 til 2011.

Databasen viser at for verdens største oljeprodusent, Russland, har eksporten stagnert. Også produksjonen viser nå tegn til stagnasjon rundt 10,7 mill. fat/døgn, og den økonomiske utviklinga tilsier at Russland kommer til å bruke stadig mer olje sjøl. Innenlandsk forbruk øker jevnt.

Verdens største oljeeksportør, Saudi-Arabia, økte eksporten med 15,9 prosent eller ca. 1 mill. fat/døgn i 2011. Hovedgrunnen var å kompensere for et tilsvarende bortfall av libyisk olje som følge av NATOs aggresjonskrig mot landet. Også i Saudi-Arabia øker det innenlandske forbruket systematisk. De siste tall fra IEA viser at produksjonen har flatet ut rundt 10 mill. fat/døgn

Vi ser at Brasil, den vestlige halvkules olje-wonderboy, fortsatte som nettoimportør også i 2011, ikke minst takket være kraftig økning i innenlandsk etterspørsel. I Nord-Amerika (USA, Mexico og Canada) har nettoimporten krympet, men bare i takt med synkende forbruk.

Kina forlot nettoeksportørenes rekker i 1993, og importerer i dag 5 mill. fat i døgnet, opp 9,9 prosent bare i 2011. Produksjonen fluktuerer kraftig, men har vist en viss synkende tendens siden høsten 2010.

Indias oljeimport er nesten tredoblet på 10 år, og økte med 3,8 prosent i 2011.

Ser vi graf 1 i lys av graf 3, er det enkelt å trekke den konklusjonen at Europas oljeframtid blir mer enn utfordrende. Men det var sant - krisa er jo finansiell og pengepolitisk, og eneste løsning er et stadig mer diktatorisk EU. Ett folk, en fører, en bank.

Goebbels kalte det Neuropa.