Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

En kullarbeider
leverer 15-16 ganger så mye strøm
som en "solarbeider".

 

 

 

Dyr strøm fra sola

Mye arbeid, lite ull.

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
3. juni 2017

 

En illustrasjon forteller ikke alltid helt den historien som avsenderen ønsker å formidle. Grafen over er fra en skryteartikkel, egentlig tekstreklame, som gjerne vil framheve hvor mange flotte arbeidsplasser som nå fins i fornybar energi.

En arbeidsplass må alltid vurderes ut fra verdiskapning. Grafen er godt nytt for den som lengter tilbake til hest- og kjerresamfunnet, den gangen da ca. 80 prosent av verdens befolkning måtte jobbe som bønder for å produsere (noenlunde) nok mat.

Den viser at over 2,7 mill. mennesker globalt i 2015 arbeidet med fotovoltaisk solkraft. De leverte 1,1 prosent av all strøm i verden. Til sammenlikning er det anslått at totalt ca. 7 mill. mennesker arbeidet med verdens kullforsyning. De leverte til gjengjeld nesten 41 prosent av verdens strøm.

Tallene er trolig ikke direkte sammenliknbare, men grovt sett viser de at hver kullarbeider leverte 15-16 ganger så mye strøm som hver arbeider innen solkraft. Dette forholdstallet sier også noe om den reelle kostnadsforskjellen. Et globalt strømnett basert på sol ville ut fra dette kreve omlag 250 millioner ansatte, eller ganske nøyaktig det dobbelte av USAs totale arbeidsstyrke.

Solkraft er ut fra grafen den desidert minst effektive og dermed dyreste energiformen. Det står atskillig bedre til med vindkraft, men også den er langt mindre effektiv enn kull. 1 mill. ansatte dekket 3 prosent av global strømforsyning i 2015. Vindkraft krever med andre ord ifølge dette tallgrunnlaget "bare" 5-6 arbeidere for å dekke inn produksjonen til 1 kullarbeider.

Vannkraft er den overlegent mest effektive av de fornybare. Totalt 1,7 mill. (framgår ikke av denne grafen, som bare viser småkraftverk) var ansatt innen vannkraft i 2015, og leverte 6,8 prosent av global strømforsyning. En ansatt innen kullkraft genererte "bare" ca. dobbelt så mye strøm som en ansatt innen vannkraft.

Hva mer? En hel del kull brennes direkte rundt om i de fattigere deler av verden, til oppvarming og matlaging, uten å gå vegen om et kraftverk. Det tilsier at disse tallene i hvert fall ikke favoriserer kullet.

Det er i disse dager mye snakk om at det er USA som taper på å gå ut av Paris-avtalen. Slike påstander vitner om at vedkommende ikke begriper hvor viktig billig energi er for vår tids sivilisasjon. Det er tvert imot USA som vinner på dette, så lenge de har nok rimelig lagerenergi.

Den varer som kjent ikke evig.

 

Følg oljekrisa på Facebook