Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Europa er i hendene
ekstreme energi- og industrihatere.
Det vil vi alle få merke.

 

 

Mot kraftkaos i EU

Når kommer første black out i Tyskland?

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
3. mars 2017

 

Med jevne mellomrom dukker det opp "gladmeldinger" i mediene om at vindkraft dekker alt strømbehovet og mer til over et kort tidsrom ett eller annet sted Europa. Sannheten er at både forretningsmodellen og markedet for kraft-sektoren i EU er i ferd med å raseres av subsidiejungel og utopisk politikk.

Galskapen kan på sikt ødelegge hele EUs energisektor.

Jo større andel ustabil kraft av typen sol og vind som fases inn i et nett, desto større må reserven av regulerbar kraft (gass, kull, atomkraft) være for å dekke behovet når sola ikke skinner og vinden ikke blåser. La oss se på eksempel Tyskland.

Merkel-land var nær sammenbrudd og utkopling den 24. januar i år, ifølge leder for fagforeningen IG Bergbau Chemie Energie (BCE) Michael Vassiliadis. Kulde, gråvær og vindstille medførte at forsyningen ble strukket til det ytterste. Om bare ett eneste kraftverk hadde gått ned, ville det ha ført til blackout over hele Tyskland.

Ustabil "fornybar" kraft er statsgarantert hva som i dag utgjør to-tre ganger markedspris i langsiktige leverandørkontrakter over 20 år, og den har førsterett inn i nettet. Leveranseprisen for øvrig kraft presses ned mot null, og det er dermed umulig å investere i den foraktelige "skitne" energien som skal utgjøre reserven.

Videre står kraftnettet foran kolossale investeringer pga. endret leveransemønster.

Kraftprisen til forbruker i EU er to-tre ganger prisen i Norge, og de grønneste i klassen, Tyskland og Danmark, ligger på topp. Vind og sol utgjorde likevel bare 18 prosent av total elforsyning i Tyskland i 2016. Når strømprisen allerede er så høg, og problemene med stabiliteten så alvorlige, burde det kanskje gi grunn til å tenke om?

Ikke for Angela Merkel. Hun fastholder at "die Energiewende" skal fortsette, både for Tysklands egen del, og som et eksempel til etterfølgelse for resten av verden. For henne er det hele åpenbart i ferd med å låse seg i et messiaskompleks, i likhet med den halsløse innvandringspolitikken. All atomkraft skal være stengt innen 2022.

Sol og vind skal videre opp til en andel på 40-45 prosent.

Til tross for investeringer i "grønn" energi på 9 billioner norske kroner, er klimamålene ikke nådd. Utslippene er knapt nok redusert i det hele tatt. Noen mener at de tvert om har økt, fordi så mange gamle kullkraftverk har vært tatt i bruk igjen i vinter. Likevel er det planen å legge ned permanent i alt 19 kullkraftverk.

Vegen til helvete er ellers brolagt med klimakvoter. Nylig vedtok EUs miljøminstre å skjerpe kvotesystemet, mot til dels rasende protester fra 9 av medlemslandene. Dette blir godt mottatt av en mann som ulveelskeren Vidar Helgesen, som gjerne vil ha enda dyrere kvoter, og håper på EU-parlamentet.

Europa er i hendene på ekstreme energi- og industrihatere. Det vil vi alle få merke.

Følg oljekrisa på Facebook