Ansvarlig
K
ontakt
Bidrag til debatten

ASPO International
 Australia
 Canada
 
Tyskland
 USA

Beginners Guide
Beyond Peak Oil
Cost of energy
Earth Policy Institute
Energikris.nu
Energy Bulletin

Energy Watch Group
Life After
NPG - Albert Bartlett
ODAC
Oil Crash
Oil Crisis
Oljepris.se
Peak Oil

Peak Oil News
Post Carbon Institute
Post Carbon Living
PowerSwitch

API
Bloomberg energi USA 
Energy EU
IEA
OPEC
USA - offisiell statistikk
WTRG

dn.no energi
Energikrise.no
Kveldssong
Oilinfo
Oljedirektorate
t
 

 Tilbake til forsida

 

På Tsjernobyl-nivå

 


Jod-131: Tsjernobyl-halsbåndet er i ferd med å få en japansk variant.

 

Av Jan Herdal
Publisert 31. mars 2011

 

De japanske myndighetenes og TEPCO-ledelsens bagatellisering, grensende til desinformasjon, er noe av det mest skremmende ved atomkatastrofen i Japan. Fukushima-utslippene er nå på Tsjernobyl-nivå, ifølge New Scientist.

Et hovedpoeng har vært at Fukushima ikke kan sammenliknes med Tsjernobyl-katastrofen i Ukraina i 1986. Da ble områder med over 1490 kBq (kilobequerel) cesium pr. kvadratmeter betegnet som sterkt forurenset, og mat fra jord hvor strålingen oversteg 550 kBq ble destruert.

I denne artikkelen fra 29. mars skriver New Scientist at radioaktivt jod
og cesium har nådd områder i det nordlige Japan langt fra atomkraftverket med nivåer som ble karakterisert som sterk forurensing etter Tsjernobyl.

Målingene ble foretatt av det japanske vitenskapsministeriet, MEXT, og viser høye nivåer av Cesium-137 og Jod-131 utenfor evakueringssonen på 30 kilometer, for det meste i nord-nordvestlig retning.

USAs energidepartement har overvåket området med en flygende gammadetektor. De forteller at mesteparten av de forhøyede nivåene befinner seg innen en radius av 40 kilometer fra kraftverket, men at det fins et forlenget område med forhøyet stråling i retning nordvest.

New Scientist har analysert dataene fra MEXT, og det viser seg at det er gjort gjentatte funn av cesiumnivåer over 550 kBq pr. kvadratmeter i et 45 kilometer bredt område 30-50 kilometer fra kraftverket, i nordvestlig retning.

Høyeste nivå var 6400 kBq 35 kilometer fra Fukushima. I Nikonmatsu by ble det målt 1816 kBq, i landsbyen Kawamata 1752 kBq. Der er det også målt jodnivåer på opptil 12 560 kBq.

- Noen av disse nivåene er virkelig høye, sier Gerhard Proehl ved Det internasjonale energibyrået IAEA.

Jod har en halveringstid på bare 8 dager, og blir følgelig betraktet som mindre alvorlig en cesium med en halveringstid på 30 år. Vel, les hva radioaktivt jod kan utrette i denne artikkelen på SVT 1.

25 år etter katastrofen i Tsjernobyl har antallet tilfeller av kreft i skjoldbryskkjertelen nærmest eksplodert i Ukraina. Før ulykken lå antallet årlige operasjoner på 12. I dag har det passert 600 bare på dette ene sykehuset, og legene regner ikke med at toppen er nådd ennå.

Det synes å være særlig de som var barn og unge på ulykkestidspunktet som er rammet. Hva det kommer av at kreften utvikles så seint, er ennå et mysterium for forskningen.

Siden den gangen har det borgerlige demokratiet entret også Ukraina. Mens sykehusopphold av alle slag under den forhatte sosialismen var gratis, må folk i dag betale for operasjonene selv. Det er uoverkommelig for mange med vanlig lønnsnivå.

Operasjonen etterlater et karakteristisk arr tvers over halsen. I Ukraina har arret fått navnet Tsjernobyl-halsbåndet. Det er dessverre ingen dristig påstand at om noen år kan japanerne ha fått sitt Fukushima-halsbånd.

Ifølge denne artikkelen fra 24. mars i New Scientist hadde Tsjernobyl-reaktoren 180 tonn radioaktivt drivstoff da den eksploderte. Fukushima har 1780 tonn - ti ganger så mye.

Det skulle rekke til en hel del halsbånd.