Tilbake til forsiden

 

Vi kjører ikke bil med mikroskop,
sjøl om det utvilsomt ville ha gitt en god
innsikt i ujevnhetene i asfalten.

 

Global opphisselse


Global oppvarming ifølge det mest dramatiske bakkedatasettet, NASAs GISS.
Enhet Fahrenheit, 1881-2013. Vanskelig å miste nattesøvnen av dette.
(Kilde: Suyts space)

 

Av Jan Herdal
Publisert
25. januar 2016

Vi kjører ikke bil med mikroskop, sjøl om det utvilsomt ville ha gitt en god innsikt i ujevnhetene i asfalten. I powerpoint-sfæren fins et triks som heter å skalere y-aksen. Brukes til å fokusere på et poeng, men også til å overdrive og forføre.

La oss si at en bedrift  taper 5 prosent i omsetning i løpet av noen år. Sammenlikner du mellom hele kolonner på foilen, blir dette heller lite alarmerende. Skjul to tredeler av y-aksen, og det blir langt mer dramatisk.

Figuren over fant jeg på en amerikansk blogg (derfor Fahrenheit), suyts space. Bloggeren plottet inn data fra NASAs GISS bakkedatasett, kjent som det mest alarmistiske av de globale temperatursettene (to satellittbaserte og tre bakkebaserte). Bloggerens tidshorisont er fra 1881 til 2013. De to siste åra som ikke er med, gjør ingen vesentlig forskjell.

Han trykker imidlertid hele kolonnen. Ingen zooming. Vanskelig å miste nattesøvnen av dette. Nærmest overraskende hvor stabilt temperaturbildet er over mer enn 130 år. Og den som ser riktig godt etter, vil se at det knapt nok er noen økning i temperaturen siden 1998.


Disse figurene funnet på WUWT bygger på nøyaktig samme datasett. Men på det til høyre er y-aksen skalert til det absurde, og de samme temperatursvingningene som knapt nok er synlige i figuren til venstre blir plutselig svært dramatiske. Tydelig, javel, men hvor "sant" er bildet, og hvor riktig er det å bygge våre forestillinger om global temperaturutvikling på slikt?


Samme problemstilling, også hentet fra WUWT. Her brukt på glass. På samme sted finner du også en saklig og tilsynelatende faglig sterk artikkel om usikkerheten i de globale temperaturmålingene.

Og her ser vi da hvor feil FNs klimapanel allerede har tatt.