Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Noen ganger blir det feil,
og du må være misjonær og disippel
for ikke å skjønne det.

 

 

Tilbake til steinalderen?


Greitt, men hva om det er det motsatte som holder på å skje?
Steven Chu var Obamas energiminister 2009-2013.

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
20. november 2016

 

–Trump sier han vil gjenopplive kullindustrien. Vel, det jobber nå 2,5 millioner mennesker i fornybarnæringen i USA, mens 80.000 jobber i kullindustrien. Det ligger ikke mye fremtid i å satse på å skape jobber i kull.

Det er norsk "klima- og miljøminister" Vidar Helgesen som sier dette til Dagsavisen, og både han og avisas mikrofonstativ mener vel dermed at han har snakket opp både klimasak og fornybar energi. Det blir bare så altfor galt, dessverre, og du må nesten være misjonær og disippel for ikke å skjønne det.

Det er svært skadelig at virkelighetsfjerne skrivebordsteoretikere som Vidar Helgesen får stadig større makt til å definere hvordan verden henger sammen, og at det ikke fins medier som er i stand til eller interessert i å stille de enkleste kritiske spørsmål. Du må tilhøre menigheten for å bli sjokkert over dette.

Jeg har ikke kontrollert Helgesens tall, men la meg ta en høytlønnet minister på ordet.  Det skal altså arbeide 2,5 millioner mennesker i en "fornybarnæring" som ifølge USAs energidepartement i 2015 leverte 11 prosent av landets strøm, vannkraft inkludert.

80 000 ansatte i kullindustrien genererte ifølge samme kilde 33 prosent av USAs elektrisitet. Det skulle bety at hver ansatt i kullindustrien leverer ganske nøyaktig nitti ganger så mye strøm som en ansatt i det såkalt fornybare. Så hvem er problemet?

Da bør det i tillegg tilføyes at vannkraft og biomasse, som utgjør over halvparten av fornybardelen i USA, er relativt effektive energikilder, for vannkraftas del ikke så langt unna kull. De virkelige katastrofetallene må dermed gjelde for jordvarme, sol og vind som stod for de resterende 5,7 prosent av elgenereringen i USA i fjor.

Netto energiavkastning på investert energi (EROEI) er et nøkkelbegrep i et moderne samfunn. Vår sivilisasjonsform er avhengig av at den ikke blir for lav. Den regnes ut gjennom hele prosessen, og kan følgelig ikke direkte sammenliknes med antall ansatte, men det gir en pekepinn.

Jeg mistenker at Helgesens tall er skrudd kraftig opp i et misforstått forsøk på å blåse opp fornybarhetens betydning. At han sammenlikner hummer og kanari. Om tallene er riktige betyr det at tilstanden er langt verre enn noen kan drømme om.

Det vil bety at deler av den fornybare energien har en netto energiavkastning fra førindustriell tid, om noen i det hele tatt. De mest katastrofale "satsingene" trekker hele fornybardelen så langt ned at den i gjennomsnitt blir anslagsvis nitti ganger så dyr som kull, fortsatt målt mellom tommel og pekefinger etter arbeidskraftbehovet.

Så galt er det nok ikke, men Helgesen har, mot sin vilje, belyst en problemstilling som gradvis bidrar til å gjøre USA fattigere, og som vil bli stadig mer synlig.

Den reelle strømprisen våger jeg ikke å tenke på. Hvis de skulle konkurrere med kullkraft, burde det ha jobbet under 30 000 personer innen fornybar energi. Hvem betaler for alle de andre, ifølge Helgesen over 2,4 millioner?

 

Følg oljekrisa på Facebook