Tilbake til forsida

 

 

Russisk eksport er nesten
firedoblet i perioden 2000-2013,
langt mer enn for de ledende vestlige land.

 

Ikke bare olje og gass


Global posisjonering: Det russiske globale posisjoneringssystemet GLONASS er et fullverdig alternativ til amerikanske GPS.

 

Av Jon Hellevig
Publisert på oljekrisa.no 30. desember 2014

Det russiskbaserte konsulentfirmaet Awara Group har lagt fram studien Putin 2000-2014, Midterm Interim Results, som viser at Russland langt fra er så avhengig av olje og gass som mange tror. Awara ledes av en svenskfinne med det norske navnet Jon Hellevig.

Ved hjelp av nøkkelindikatorer for økonomien i perioden 2000-2013 tilbakeviser studien mediepåstanden om at Russlands regjeringer under Putin utelukkende har basert seg på olje og gass, og at de har forsømt en modernisering og diversifisering av økonomien.

Det viser seg at det er det motsatte som har skjedd. Kriseøkonomien som på 1990-tallet ble herjet av røverkapitalisme og anarki, og som Putin arvet i år 2000, har nå nådd en grad av modenhet som berettiger en tro på at Russland kan oppnå det industrielle gjennombruddet som Putin har varslet. 

Utviklingen av en rekke indikatorer mellom 2000-2013 er svært imponerende:

♦ Naturressursenes (olje, gass, kull, mineraler og skog) totale andel av BNP er mer enn halvert i perioden fra 44,5 til 18,7 prosent. Olje og gass utgjør nå aleine 16 prosent.

♦ Russisk industriproduksjon har vokst over 50 prosent i perioden, samtidig som den har gjennomgått en total modernisering.

♦ Matproduksjonen er doblet i perioden.

♦ Bilproduksjonen er mer enn doblet, samtidig som den er lagt totalt om.

♦ Russisk eksport er nesten firedoblet, langt mer enn for de ledende vestlige land.

♦ Veksten i eksport utenom olje og gass har vært på 250 prosent.

♦ Russlands eksportvekst har vært mer en dobbelt så stor som hos de konkurrerende vestlige land.

♦ Olje og gas utgjør ikke over halvparten av statens inntekter slik det hevdes, men bare 27,4 prosent. Inntektsskatt er nå statens hovedinntektskilde.

♦ Russlands skatteprosent på 29.5 er blant de laveste i industrilanda. Inntektsskatteprosenten er omtrent halvparten av hva den er i vestlige land.

♦ Russlands BNP er mer enn tidoblet fra 1999 til 2013.

♦ Andelen offentlig ansatte er ikke spesielt høy i Russland i forhold til vestlige land. Av total arbeidsstyrke utgjør statsansatte 17,7 prosent, som er omtrent midt på treet sammenliknet med andre land.

♦ Produktiviteten i Russland er ikke 40 prosent av hva den er i vest, men snarere omlag 80 prosent.

De russiske myndighetene gjør alt annet enn å stole på olje- og gassinntektene. De gjennomfører massive investeringer i alle sektorer av økonomien, der hovedsatsingene er flyindustri, skipsbygging, produksjon av avanserte maskiner og teknologisk utstyr.

Stikk i strid med disse fakta fortsetter vestlige medier, finansanalytikere og til og med USAs president Obama å kjøre plata om at "Russland er bare olje og gass" og at "Russland ikke produserer noe". Det er tydelig at Obama ikke har analysert den russiske økonomien, og det må bety at de som har den jobben i administrasjonen villeder presidenten.

Jeg er overbevist om at det er en fordel for alle å kjenne til den russiske økonomiens faktiske tilstand, hva den har oppnådd i løpet av det siste tiåret, og hva den har av potensiale. Det er nyttig både for venner og fiender av Russland, for den russiske befolkningen og for dens regjeringer, som ikke har vært spesielt påtrengende med å fortelle om de reelle framgangene.

Jeg tror det er et stort behov for nøyaktige data om Russland, særlig blant lederne for landets geopolitiske fiender. Korrekte data hjelper investorer til å tjene penger, og de hjelper politiske ledere til å sikre freden. Dersom de blir klar over at Russland ikke er så økonomisk tilbakeliggende som de tror, vil det hjelpe fiendene bort fra den kollisjonskursen som de har gitt seg inn på.

(Oversatt fra engelsk av oljekrisa.no. Original artikkel her. Hele rapporten her.)