Ansvarlig
K
ontakt
Bidrag til debatten

ASPO International
 Australia
 Canada
 
Tyskland
 USA

Beginners Guide
Beyond Peak Oil
Cost of energy
Earth Policy Institute
Energikris.nu
Energy Bulletin

Energy Watch Group
Life After
NPG - Albert Bartlett
ODAC
Oil Crash
Oil Crisis
Oljepris.se
Peak Oil

Peak Oil News
Post Carbon Institute
Post Carbon Living
PowerSwitch

API
Bloomberg energi USA 
Energy EU
IEA
OPEC
USA - offisiell statistikk
WTRG

dn.no energi
Energikrise.no
Kveldssong
Oilinfo
Oljedirektorate
t
 

 Tilbake til forsida

 

Fortidskoloss uten framtid


Dagens flytende palasser er fortidskolosser fra den billige oljens tid, og er ikke liv laga lenger enn hva staten har oljepenger å kaste bort.

 

Av Jan Herdal
Publisert 14. april 2011

 

Multimillionær Trygve Hegnar har dratt i land et helt jordbruksoppgjør aleine. I dagens statskasse sitter pengene løst, bare de går til Oslo Vest. I distrikta legges fødestuene ned.

De flytende palassene som av merkestrategiske grunner fortsatt kalles "Hurtigruta" drives i dag primært som et kommersielt cruiseselskap, og har fint lite med hverdagslogistikken langs kysten å gjøre. Noen ganger befinner fartøyene seg på den andre sida av kloden.

I noen korte sommermåneder fylles de opp av turister langs norskekysten. Resten av året går kolossene stort sett tomme. For lokalbefolkningen har det daglige anløp i hovedsak symbolsk og psykologisk betydning.

Det kan for så vidt være viktig nok, men det blir dyr terapi og dårlig prioritering.

Med en årlig statsstøtte på over 600 mill. kroner (i 8 år framover) blir hver eneste tur Bergen/Kirkenes nå trolig subsidiert med langt innpå en million kroner. Det kunne distriktene fått mye god kommunikasjon for.

Men er det nok for "Hurtigruta" som uten anførselstegn i sin tid var en viktig frakter for kystens folk? Neppe.

Kolossene er drivstoffsluk. Bunkerskostnaden for hurtigrutedelen er vel med dagens oljepris på anslagsvis 400 mill. kroner årlig, over halvparten av personalkostnadene, og ca. en halv million kroner pr. tur Bergen/Kirkenes.

Dagens oljepris er trolig allerede i ferd med å sprenge både cruise- og rutebudsjettene i selskapet. Snart er det tid for å be staten om enda mer penger. Det koster å opprettholde symbolvirksomhet som alle veit er uten framtid. Den hører fortida - den billige oljens tid - til.

De som styrer staten besetter toppen i en av Johan Galtungs berømmelige pyramider. Trygve Hegnar en annen. Der oppe ser de som kjent bare hverandre. En slik stat er ute av stand til å prioritere til folkets beste.

Her er en annen pyramidespiller fra Oslo-gryta som ganske sikkert kommer til å få sine statlige millioner. Det er helt avgjørende for freden
i verden at eksstatsministrer og krigsforbrytere av typen Kjell Magne Bombevik fortsetter å heve millionlønn fra statskassen.

Av avisa Nationens inntekter på snaut 70 millioner kroner i 2010 utgjorde statsstøtte nesten 25 millioner, men avisas ledelse er strålende fornøyd fordi de uten statsstøtte bare ville ha tapt 20 millioner kroner.

Også Nationen er gammel merkevare som ansees for fin til å dø.

Avisas opplag er i fritt fall, og har vært det i lang tid, men heldigvis er den del av et system hvor lesere ikke spiller noen rolle. Bedriften er, i likhet med f. eks. nynorskavisa Dag og Tid, lokalisert så nær Oslo sentrum som det er mulig å komme.

Hvor lenge kan galskapen pågå?