Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

 

40 pst. fall i igangsatte
letebrønner i første halvår.

 

 

Rammer leteboring


Antallet letebrønner synker, antallet produksjonsbrønner flater ut. (EIA)

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
18. november 2016

 

USAs energidepartement har gjort en interessant sammenstilling av tallmateriale fra SSB og oljedirektoratet, som viser at det er leteboringen som rammes av reduserte investeringer på norsk sokkel, mens produksjonsboringen opprettholdes, i hvert fall ut første halvår i år.

Totalt sank investeringene i norsk oljevirksomhet med over 20 milliarder kroner, eller 21 prosent, fra første halvår 2015 til første halvår i år. Ifølge departementets statistikkontor EIA har ca. 12 prosent av de totale investeringene gått til leteboring og 31 prosent til produksjonsboring de seinere åra.

I første halvår i år falt investeringene i leteboring med over 50 prosent i forhold til samme periode i fjor, mens pengestrømmen til produksjonsboring sank med bare 9 prosent. Andre typer investeringer sank med 21 prosent.

Disse tallene reflekterer også reduserte kostnader.

Ser vi på aktiviteten, er leteboringen hardest rammet, med et fall på 40 prosent i igangsatte brønner i perioden. Kostnadsreduksjoner kommer klarest til uttrykk i produksjonsboringen. Her har investeringene falt/vært flate siden 2013. Antallet brønner har likevel økt markert, men flater i år ut for første gang siden 2012.

Kostnadsreduksjonene er betydelige. Det er nok å nevne at anslagene over Johan Sverdups utbyggingskostnader er redusert med 20 prosent i forhold til PUD, som ble levert i februar i fjor. Direktoratet mener at kostnadene ved å utvikle et felt er falt med 40 prosent siden 2014.

På grunn av fortsatt høg produksjonsboring anslår EIA at samlet produksjon vil øke litt på norsk sokkel i 2016, men at den deretter går tilbake til den langsiktige trenden med gradvis fall, da færre nye felt blir satt i produksjon.

Etter planene skal Johan Sverdrup starte opp rundt 2020. På platå, som skjer noen år etter oppstart, er det meningen at feltet skal produsere 665 000 fat i døgnet. Det erstatter ca. 30 prosent av dagens oljeproduksjon. Det er noen år til, men amerikanerne håper på at det er nok til å utsette "any deep decline" i norsk oljeproduksjon.

Det vil tida vise. Norsk olje er fortsatt meget dyr.

 

Kilde: Declining investment in Norway affects
exploration drilling more than production drilling

 

Følg oljekrisa på Facebook