Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

 

Den ekstra tilveksten skal
tilsvare 4 milliarder gigantiske seqoia-trær,
verdens største tre.

 

 

En grønnere klode

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
21. november 2016

 

Kloden vår blir stadig grønnere, og det går fort. Naturen reagerer som ventet på økningen av planteføden CO2 i atmosfæren. En studie publisert i vår viser økende gjenvekst på 25-50 prosent av planetens bevokste landmasse, mens bare 5 prosent er utsatt for tap av vekster.

Les også: Fiktiv ørkenspredning i Afrika.

Virkeligheten ligger foran nesa på oss, på nettet. Når norske medier nekter å levere den videre til sine seere, lesere og lyttere er det ikke fordi de ikke veit. De lyger bevisst, fordi de har en politisk agenda. Vi styres, og det skjer ikke med demokratiske midler.

BBC omtalte 28. april i år en fersk studie, Greening of the Earth and its drivers, som var gjennomført av 32 forskere fordelt på 24 institusjoner i 8 land, under ledelse av professor Ranga Myneni ved Boston Universitet. Studien, som er publisert i Nature Climate Change, er basert på amerikanske satellittmålinger de siste 33 åra.

Den viser at hvis de ekstra bladene som er en følge av bedre vekstvilkår ble lagt ut i et teppe, ville de dekke to ganger USAs overflate. Den ekstra tilveksten skal ifølge studien tilsvare mer enn 4 milliarder gigantiske seqoia-trær, verdens største tre.

Fotosyntesen, selve livets prosess, fungerer som den alltid har gjort. Planter bruker sollys til å omdanne CO2, vann og mineraler til næring. Blir det mer byggesteiner, blir det også mer CO2-lagrende planter.

 

Jordas overflate ifølge et vanlig propagandabilde.

Men forskerne veit at de ikke ville ha vært forskere, om de ikke betaler avlat til den høyst uvitenskapelige paven i Roma. De tvinges så og si til å unnskylde og bagatellisere sine egne forskningsresultater. De er redde, ikke for klodens framtid, men for den mektige Inkvisisjonen og sin egen inntekt og posisjon. Et velkjent fenomen.

Nevnte BBC-artikkel er full av slikt ynkelig, uvitenskapelig avlat.

Myneni forsikrer f. eks. at den faktisk påviste økte gjenveksten i framtida slett ikke vil kompensere for "global oppvarming, stigende havnivå, smeltende isbreer, forsuring av havet, tap av arktisk sjøis og spådommene om mer alvorlige tropiske stormer."

Kort sagt, hele PK-regla av velkjente politiske snakkepunkter, som har det til felles at de dels ikke er vitenskapelig bevist, dels er spådommer, og dels ikke har påviselige skadevirkninger.

I Norge krangler politikerne for tida om 50 øre avgift på bensinen, og farsen tas på det største alvor i mediene. Den kan føre til "regjeringskrise", må vite.

Det er ikke kloden som er sjuk, det er fortsatt kapitalismen.

 

Kilder: Greening of the Earth and its drivers

               Rise in CO2 has "greened Planet Earth"

 

Følg oljekrisa på Facebook