Dersom en avtale inngås,
kan krigen i Syria være over
innen den ortodokse julefeiringen.

 

CSTO inn i Syria
Terrorisme i Syria. (Foto: Det syriske offisielle nyhetsbyrået SANA).

 

Av Thierry Meyssan, Voltaire.net
Publisert på oljekrisa 22. september 2015

En intervensjon av CSTO mot terrorismen i Syria og Irak kan bli starten på en ny verdensorden basert på samarbeid og forsvar av sivilbefolkninger - eller en periode med økt øst/vest-konfrontasjon med åpen vestlig støtte til terrorisme.

Dette er hva som ligger i kortene når USA og dets allierte skal gi sitt svar under debatten i FNs generalforsamling og sikkerhetsråd den 30. september. CSTO har allerede besluttet å utplassere militære styrker i de to land. I motsetning til hva mange tror, er det mer av et forsvar for CSTOs medlemsland enn av regjeringene i Syria og Irak. Derfor er ikke dette forhandlingsbart.

CSTO er en klassisk militærallianse mellom i dag seks suverende stater som tidligere var medlemmer av Sovjetunionen - Hviterussland, Russland, Armenia, Tadsjikistan, Kazakhstan og Kirghizistan. I motsetning til NATO er militærstyrkene ikke underlagt det mektigste lands kommando, og hvert land står fritt til når som helst å forlate alliansen.

Helt siden 1980-tallet har USA og NATO hatt utplassert et rakettsystem som først og fremst var rettet mot Sovjetunionen, og som nå omringer CSTOs medlemsstater. Det hevdes at disse rakettene skal ødelegge fiendens interkontinentale raketter under oppskytning. Men de har ingen effekt på Russlands supersoniske raketter, og kan bare ødelegge mer saktegående fly. Derfor kan de bare ha et offensivt potensiale.

CSTO er den eneste gruppe stater i verden som er omringet av raketter rettet direkte mot dem fra den andre sida av grensa.

Helt siden slutten av Den andre verdenskrigen har tidligere Sovjeunionen og seinere CSTOs medlemsland sett hvordan CIA har rekruttert fra Det muslimske broderskap, og brukt noen av dets medlemmer eller eksmedlemmer til forsøk på destabilisering. Osama bin Ladens og Ayman al-Zaouahiri kjempet mot Sovjetunionen i Afghanistan, mot Russland i Jugoslavia og endelig på Russlands eget territorium i Kaukasus.

Siden 2011 har CSTOs medlemsland observert NATO-operasjonen "Den arabiske våren", med mål å felle både fiendtlige og vennlige regjeringer til beste for Det muslimske brorskap (Tunis, Egypt, Libya, Syria), og siden 2014 har de sett brorskapets ideal triumfere med proklamasjonen av et kalifat som utfordrer både internasjonal lov og menneskerettighetene. Mesteparten av kalifatets kommandoposter er besatt av islamister fra det tidligere Sovjetunionen eller CSTOs medlemsland.

1. august i år erklærte Ukraina og NATO-medlemmet Tyrkia at det var opprettet en "internasjonal islamistisk brigade" med militante fra al-Qaida og Daesh (IS, overs. anm.) med hovedkvarter i Kherson i Ukraina. Brigaden skal bekjempe Russland på Krim.

Med andre ord, CSTO vil snart finne seg konfrontert med både en ekstern trussel - NATO og dets raketter - og en indre fiende i form av islamister opptrent av NATO.

CSTO holdt sitt årlige toppmøte den 15. september i Dusjanbe, Tadsjikistan. Russlands president Vladimir Putin presenterte her rapporter fra den russiske hær angående muligheten for å bekjempe kalifatet omgående, eller vente til det invaderer CSTOs territorium en masse.

Det endte med at CSTO besluttet å utplassere militære styrker i Irak og Syria for å bekjempe alle jihadister, enten de bekjenner seg til al-Qaida eller Daesh. Operasjonen ansees legal etter internasjonal lov, da den faller inn under FNs sikkerhetsråds resolusjoner om kampen mot terrorisme, og er en utvidelse av den USA-leda koalisjonens operasjon mot Daesh.

I motsetning til USA opprettholder CSTO positive relasjoner til regjeringene i Irak og Syria, noe som vil gjøre operasjonen langt mer effektiv. For å forberede operasjonen ble det opprettet en luftkorridor til Syria. Meningen var å fly over Balkan, men med unntak av Hellas ble dette avvist av USAs allierte.

Ruta går nå over Iran og Irak. På under en uke er det transportert store mengder våpen og over 2000 soldater til Syria. Rent teknisk har CSTO kapasitet til å utplassere inntil 50 000 soldater i løpet av 14 dager.

CSTOs statsledere vil på FNs generalforsamling fra 28. september oppfordre det internasjonale samfunn til å forenes i kampen mot terrorisme. Da Russland presiderer over sikkerhetsrådet i september, har Vladimir Putin erklært at han vil lede sesjonen den 30. september, som vil være viet kampen mot terrorisme i Irak og Syria.

Dersom USA-koalisjonen og CSTO kommer til enighet, kan de enten utføre felles operasjoner eller dele arbeidet seg imellom, dvs. Irak for koalisjonen og Syria for CSTO. Eller de to organisasjonene kan utføre to atskilte kampanjer, samtidig som de prøver å ikke gå i veien for hverandre.

Inntil avtalen mellom Washington og Teheran ble inngått 14. juli, hadde USAs anti-Daesh-koalisjon gjort alt annet enn å bekjempe terrorismen. Tvert om hadde den på regulær basis dumpet massive våpenforsyninger til jihadistene. Men de siste ukene har koalisjonen faktisk begynt å bombe Daesh.

I slutten av juli, og i samarbeid med den syriske hær og dens militser, utførte koalisjonen en massiv bombeoperasjon til forsvar for Al-Hasakah. Denne operasjonen, som koalisjonen ikke har publisert noe om, tok livet av rundt regnet 3000 jihadister.

I tillegg har Det hvite hus indikert at det er åpent for "taktiske og praktiske diskusjoner med Russland". USAs UD har erklært at det ikke lenger motsetter seg "at den syriske presidenten forblir ved makta i en overgangsperiode dersom det kan fremme en løsning på konflikten".

Frankrikes utenriksminister slutter seg til og sier nå i praksis at president al-Assad kan fullføre det mandatet folket har gitt ham: - Må vi fortelle det syriske folk at Bashar al-Assad vil beholde den utøvende makt i 15 år til? I så fall er ingen løsning mulig. Mellom det og å kreve al-Assads øyeblikkelige fratreden er det en margin. Den kalles diplomati.

I motsetning til de falske påstander som spres av atlantistiske medier, har ikke vestens kamp mot terrorisme i Irak og Syria pågått i tiår. Bare de siste få måneder har visse land stoppet sin hemmelige støtte til jihadistene.

Dersom det skulle oppstå uenighet i FN, vil vestlige medier trolig fordømme CSTO-operasjonen ved å overdrive sivile tap. Dessverre, tross alle foranstaltninger, er det ikke mulig å bombe terrrorister uten "collateral damage". Hver islamistisk leder har tre "koner", og stadig flere jihadister følger deres eksempel, tar fanger som de reduserer til slaver og deretter "gifter" seg med.

Derimot - dersom en avtale inngås vil vi aldri få høre om disse ofrene, og krigen i Syria er over innen den ortodokse julefeiringa, sjøl om det vil kreve minst et år før situasjonen er stabilisert over hele landet.

(Oversatt og litt forkortet av oljekrisa.no. Original artikkel her.)