Tilbake til forsiden

 

Det er mange absurde trekk ved dagens verden.
Virkeligheten overgår fantasien.

Sammenbruddet kryper nærmere.

 

Penger uten verdiDen europeiske sentralbanken ECBs rente går i minus (Kilde: ECB)

 

Av Jan Herdal
Publisert 10. mars
2016

Det er mange absurde trekk ved dagens verden. Virkeligheten overgår fantasien. I flere land i Europa, bl. a. Sverige, er det nå f. eks. innført negative renter. Det betyr at banker kan FÅ BETALT for å låne penger i landets sentralbank.

Tradisjonelt er det en verdi i seg sjøl å eie penger. Den verdien blir uttrykt i form av en rentesats. Nå er pengene blitt så devaluert at det i ferd med å bli en belastning. Det betales for å bli kvitt dem. Oppbevaring av penger er ikke bare null verdt, det er verdt mindre enn null.

Kasinokapitalistene som styrer verden er så desperate etter å holde oppe den økonomiske aktiviteten at de forsøker hva som helst, etter at alt annet har slått feil. Ikke minst har den massive pengetrykkingen uten realøkonomisk dekning tapt sin virkning. Sammenbruddet kryper nærmere.

Buksa er ferdig utpisset, og begynner å bli kald.

Den europeiske sentralbanken ECB har siden desember krevd 0,3 prosent rente for å deponere bankenes penger. Meningen er å stimulere dem til å sette pengene i omløp. Japans sentralbank innførte samme prinsipp i januar. Sverige, Danmark og Sveits har alle negativ rente. Svenske banker har innført negativ rente for personkunder. De tar betalt for å oppbevare kundenes penger.

Ved utgangen av 2015 gav en tredel av den offentlige gjelda i eurosonen negativ avkastning. I februar i år var tallet oppe i 60 billioner kroner globalt. De som kjøper disse papirene prioriterer en antatt trygghet. De betaler litt i håp om at resten av verdiene er trygt plassert.

Negativ rente er i teorien umulig. Likevel brukes den nå i økende grad over hele verden som et siste, desperat pengepolitisk virkemiddel. Som vanlig er "ekspertene" kaklende uenige om hva som blir det mer langsiktige resultatet av denne utviklinga. Fraser som "ukjent terreng" og "et gigantisk eksperiment" gjentas i det uendelige.

I teorien skal det stimulere låneopptak hos næringsliv og privatpersoner, men mange framhever nedsider, som f. eks. at folk putter pengene sine i madrassen i stedet for i banken, når de ikke får noen avkastning uansett. Banksternes framstøt for å innføre det kontantløse samfunn må sees i en slik sammenheng. Du skal tvinges til å ha pengene dine i banken, koste hva det koste vil.

Bankenes bank, Bank of International Settlements med hovedkontor i Sveits skriver i en fersk rapport at negative renter over tid vil medføre stor usikkerhet, og advarer mot valutakrig og konkurrerende devalueringer. Deutsche Wirschaftsnachrichten er mer direkte, og peker på faren for depresjon i Europa.

 

Les på ABC: Lavere minusrente og mer pengetrykking i eurosonen.