Tilbake til forsida

 

 

Et energifattig Europa har ingen
alternativ til Russland. Det kan ikke fase
ut noe som helst uten å påføre
sin befolkning en økonomisk katastrofe.

 

I en annen verden


Det vesle som fortsatt fins av vesteuropeisk oljeproduksjon, Norge inkludert, er i fritt fall. Det fins inen alternativ energi som kan kompensere for dette, og ingen kan erstatte Russland som Europas største olje- og gassleverandør. (Graf: IEA)

 

Av Jan Herdal
Publisert 29. april 2014

"I en annen verden". Det var Angela Merkels bekrivelse av Vladimir Putins virkelighetsoppfatning da konflikten over Ukraina tilspisset seg. Dessverre for NATO-klakkørene er Putins "annen verden" virkelighetens verden.

USAs zoombiemedier er nå i fullt globalt propagandamodus, og mobiliserer hele registeret av enprosentens oppkjøpte politikere og "eksperter" som leverer det budskapet de får beskjed om. Som vanlig fins det ikke en eneste sprekk i fronten, men dessverre er monopolsituasjonen over. Det gjør hele sirkuset ustyrtelig komisk. Oppegående folk som ønsker det finner nå mer virkelighetsnær informasjon andre steder.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) har trofast levert NATO-propaganda i tilsynelatende saklig innpakning siden det ble opprettet i 1959. Men det bildet Aftenposten og "forsker" Iver B. Neumann nå tegner opp, er satt så fullstendig på hodet som vel mulig. Det er faktisk sjelden å se Russland-hatet slå ut i så banal og irrasjonell ønsketenkning.

At Russland, som sitter på verdens trolig største petroleumsressurser, nå i økende grad divergerer sine olje- og gassleveranser til Kina og dermed blir mindre utsatt for vestlig utpressing, mener Neumann kan redusere landet til en tredjerangs makt! Ufrivillig avslører han her hvor redd OECD-sfæren er for å måtte konkurrere med Kina om Russlands energieksport.

Dette er et mareritt i sakte film for NATOs geopolitikere.

Her er rosinen i pølsa fra Neumann: "Det er først når Europa begynner å fase ut olje- og gassimporten fra Russland at det virkelig vil svi. I det Tyskland gir seg inn på en slik linje, har Russland et eormt problem."

Hvor kjemisk fri for allmennkunnskap kan en "forsker" bli?

Et energifattig Europa har ingen alternativ til Russland. Det kan ikke fase ut noe som helst uten å påføre sin befolkning en økonomisk katastrofe. Tross økende egenproduksjon er USA fortsatt verdens største importør av råolje, og det vesle som ennå fins av vesteuropeisk egenproduksjon er i fritt fall (graf).

Endelig påstår Neumann at Norge kan bli en "viktig alternativ tilbyder" av gass. Fins det ikke minstekrav til propaganda? Veit ikke mannen at det norske gassrørnettet til Europa har en teknisk begrensning på 120 mrd. kubikkmeter i året, at det for tida går for fullt, og at den norske gassnedturen står for døra? Bedre står det ikke til med andre av EUs større gassleverandører (Nederland, UK, Algerie).

Den tyske utenriksminister Frank-Walter Steinmeiers forhåpninger er like substansløse som norske propagandisters ønsketenkning. Det veit han nok, men NATO-nomenklaturet har ikke lenger noe annet enn kunnskapsløshet og trusler å regjere med. Paradigmeskifte er ordet.

EU har begynt å resirkulere russisk gass til Ukraina, og kaller det et alternativ.

- Det faktum at hele utenrikspolitikken til businesseliten bygger på løgner som ikke tåler den minste kritiske undersøkelse er ikke uttrykk for styrke, men for svakhet, skriver Alex Lantier i en artikkel publisert på Global Research. Godt sagt om de oppkjøpte medienes forfall.