Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

I 2016 ble det tatt ut ca.
fire ganger så mye
petroleum som
det ble funnet, i 2015 enda mer.

 

 

Dramatisk nedtapping

Døm sjøl: De siste 20 år er det bare funnet mer olje og gass enn hva som er tatt ut i to år,
i 1997 og i 2010. I 2016 ble det tatt ut ca. fire ganger så mye som
ble funnet, i 2015 enda mer. (Kilde: Oljedirektoratet)

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
12. januar 2017

 

Optimistisk tone i Sokkelåret, som ble framlagt av oljedirektoratet i dag: Produksjonen på norsk sokkel er høy. Omstillingene har vært omfattende, men kostnadsreduksjonene som bransjen har gjennomført legger grunnlaget for lønnsom aktivitet i mange år framover, ifølge direktoratet.

Oljeproduksjonen økte for tredje år på rad i 2016, og det ble produsert like mye gass som året før, da det ble satt produksjonsrekord. - Grunnlaget er lagt for økt lønnsomhet både i eksisterende og nye prosjekt, en viktig forutsetning for at vi kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå i årene som kommer, sier oljedirektør Bente Nyland.

Det durer videre stort sett i samme optimistiske tone, og stoffet ledsages av fikse grafer som skal underbygge det positive bildet, inkludert prognoser som viser stabilt høg produksjon i åra som kommer. Dette har jeg lest før, og med unntak for de siste tre år, har det stort sett endt med knall og fall.

Den viktigste grafen er der, men den er godt bortgjemt, og nærmest i forbifarten kommentert med at "påfyll trengs". Derfor akter jeg å fokusere på nettopp denne. Utviklinga er mildt sagt alarmerende. Dagens produksjonenivå opprettholdes ved å drenere stadig minkende ressurser i stadig raskere takt.

Grafen er ikke vanskelig å tolke. De siste 20 åra er det tatt ut langt mer olje og gass enn hva som er funnet. Bare i to år, 1997 og 2010, ble det funnet mer enn uttaket. Vi ser at nedtappingen av ressursene de siste 20 åra er dramatisk. I 2016 ble det tatt ut ca. fire ganger så mye som det ble funnet, i 2015 enda mer.

Dette er de dårligste åra siden tørken rett etter årtusenskiftet.

Det vi her snakker om, er Reservekategori 1, dvs. samlet innhold i de produserende felta. Olje og gass som er funnet og ennå ikke satt i produksjon, f. eks. Johan Sverdrup, inngår ikke her.

De siste tall fra direktoratet over Reservekategori 1 er pr. 31. desember 2015. De viser 564 mill. kubikkmeter av råolje, og 1 366 mill. kubikkmeter standard oljeekvivalenter (soe) av gass. Disse reservene ble svekket med nesten 200 mill. kubikkmeter soe i 2016.

Da det ble utvunnet 93 mill. kubikkmeter råolje i 2016, er gjenværende reserver nede på rundt 500 mill. kubikkmeter. Med forventet uttak i 2017 omtrent som i fjor, er forholdet mellom reserver og produksjon nede på 500 : 93 = 5,4 år for råoljen sin del.

Antar vi at gassreservene er svekket til ca. 1300 mill. kubikkmeter, gir et forventet uttak i 2017 på 114,5 mill. kubikkmeter soe en r/p på vel 11 år. Men anslagsvis 460 mill. kubikkmeter reserver i Troll vest er fortsatt låst for utvinning inntil 2024. Da er vi nede på en reell r/p på vel 7 år for gassens vedkommende.

Dette er et særs dårlig utgangspunkt for stabilt høg produksjon på dagens nivå i fem år framover. Nesten alt av dagens produserende oljereserver må skiftes ut, og 5/7 av dagens produserende gass må erstattes fra nye kilder. Det forutsetter en langt høyere erstatningsgrad enn det vi har sett de siste fem, for ikke å snakke om de to siste åra.

 

Følg oljekrisa på Facebook