Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

 

Motoren fusker.
Veksten i OECDs energibruk er brutt.

 

 

 

Vesten henger etter


Veksten i OECDs energibruk er brutt. (Key World Energy Statistics, IEA)

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
30. november 2016

 

Av Key World Energy Statistics, offentliggjort av OECDs energibyrå IEA i dag, framgår at vesten fortsatt sliter med "gjeninnhentingen". Kurva ble brutt i 2008, og energibruken har aldri tatt seg opp igjen, ikke en gang til gammelt nivå.

I slike situasjoner snakker apologetene seg varme om innovasjon, smarte løsninger og effektivisering. Det fins, men ikke i den grad at det forklarer et regelrett fall i energibruken. Flat/synkende energibruk er et bombesikkert tegn på rusk i den økonomiske motoren.

En av de viktigste innovasjonene på energisektoren var da varmkraftverkene tok i bruk varmen i avgassene, noe som økte virkningsgraden med 50-60 prosent. Dette skjedde samtidig som veksten i energibruken fortsatte.

 

Graf: OECD. Det er da heller ikke vanskelig å finne indikasjoner på slitasje i vestlig økonomi. Veksten i BNP tippet ned mot null rundt 2012-2013, og har siden det stort sett ligget et par prosent under verden for øvrig. Arbeidsledigheten har falt noe, men er fortsatt langt høyere enn før 2008.

I øverst graf er forresten kullbruken kamuflert i elgenereringen. Trolig et PK-knep. Vesten brenner en mengde kull, både i USA og Europa, bare så det er helt klart. Øverste grå strek er vind og sol, og som vanlig lite imponerende, på grensa til ignorerbar. Den er blitt ca. dobbelt så tykk siden 1973, da, om det skulle være av interesse.

 

Graf: IEA. Verdens globale energibruk fortsetter å øke . Som vi ser også her, bidrar ikke lenger OECDs medlemsland samlet sett til det. Vekstmotorene er først og fremst Kina og det øvrige Asia. I perioden 1973-2014 har OECDs andel av verdens energibruk falt fra 60 til 38 pst. Kinas og det øvrige Asias andel har økt fra 14 til 33 pst. i samme periode.

Innen OECD er trenden fra Europa og Nord-Amerika til Asia.

USA er forsatt verdens største oljeimportør, foran Kina (344 mot 308 mill. tonn). USA er verdens største gassprodusent, Russland verdens største eksportør med Norge og Qatar på andreplass, og energifattige Japan verdens største importør.

Kina utvinner 4 ganger så mye kull som USA, og står aleine for over 45 prosent av verdens kullutvinning. Australia er største eksportør, og India, Kina og Japan de største importørene.

 

Følg oljekrisa på Facebook