Tilbake til forsida

 

 

Systemet skaper
ikke nye verdier, det
bare flytter på dem som er.

 

Organisert kriminalitet


BNP-utvikling i EU fra 2005: Nullvekst og skyhøg arbeidsledighet har ikke forhindret børsrally. (Kilde: Eurostat)

 

Av Jan Herdal
Publisert 21. januar 2015

I Europa har det vært praktisk talt nullvekst de siste fem åra, slik grafen over fra Eurostat bekrefter. En økonomi uten vekst er uten avkastning. Rentenivået bør derfor være null, og det ser ut til å være på veg dit.

Rente i en slik situasjon er et uttrykk for økonomisk manipulasjon. "Noen" har bestemt noe, i direkte konflikt med den markedsøkonomien de gjerne hyller. Konsekvensene sopes under teppet så lenge det går.

Misforholdet er langt verre når vi ser på børsutviklinga.

Euro-next har økt samlet aksjeverdi med 30 prosent siden høsten 2011. I løpet av de siste fem åra har den tyske Frankfurt-børsen økt med 40 prosent. Londonbørsen har lagt på seg fra vel 5000 til 6500 poeng de siste tre åra. Paris-børsen i det kriseramma Frankrike har vokst med nesten 50 prosent fra høsten 2011, fra 3000 til 4500 poeng. I kriseramma Madrid har børsen fra 2012 lagt på seg fra snaut 7000 til over 10 000 poeng, eller med ca. 30 pst.

Stoxx All Europe Total Market, som opereres av Frankfurt-børsen, har økt 50 prosent fra høsten 2011, fra 80 til 120 poeng. BNP i Europa har som vi ser krympet/stagnert i samme periode.

Vi snakker om ufattelige verdier for eierne. Bare på Oslo børs er markedsverdien på de noterte selskapene ca. 2 billioner kroner, nesten to norske statsbudsjett. Tross den seinere tidas tilbakeslag på grunn av oljeprisen har samlet verdi steget med ca. 50 prosent siden 2011. At også det offentlige er storeeiere av børsnoterte selskaper bekrefter bare en uhellig allianse.

Euro-next er en sammenslutning av børsene i Nederland, Frankrike, Belgia og Portugal. Det er den største børsen i Europa med en samlet markedsverdi pr. september 2014 på 28 billioner kroner. På andreplass finner vi London-børsen med en samlet verdi på de noterte selskapene på ca. 26 billioner kroner. Den tyske Frankfurt-børsen er nr. 3 i Europa, med samlet verdi på 13 billioner kroner.

Bare en kursøkning på 10 prosent på London-børsen øker eiernes formue med ufattelige 2,6 billioner eller 2 600 milliarder kroner.

I EU forblir registert arbeidsledighet på et skyhøgt nivå, sjøl om den har falt litt siden 2013. I november 2014 registrerte Eurostat fortsatt 24,4 millioner arbeidsledige i EU28, av disse 18,4 millioner i euroområdet. Registrert ledighet i EU28 er 10 prosent, i euroland 11,5 prosent.

Lønnsnivået i Europa stagnerer eller synker. Stadig nye millioner arbeidere presses ned i grøfta. De utsettes for lønnsdumping og må arbeide for knapper og glansbilder, uten ordna arbeidsforhold og noen form for sosial sikkerhet.

Ei børsutvikling som er stikk i strid med realøkonomien er ingen tilfeldighet. Den forteller oss hvem som sitter med makta, og hvem som dermed har mulighet til å karre til seg, uhemmet og uten begrensninger av noe slag, på bekostning av det store flertallet. Den forteller oss om demokratiets totale kollaps og om et organisert ran uten historisk sidestykke. Sammenbrudd og kaos er uunngåelig.

Systemet skaper ikke nye verdier, det bare flytter på dem som er.