Tilbake til forsiden

 

Norske Rystad Energy
påpeker at nye oljefunn nå bare dekker
6 prosent av forbruket.

 

Oljefunn på bunnivåVerden har aldri funnet mindre olje i moderne tid enn i år (Bloomberg).

 

Av Jan Herdal
Publisert 13. oktober
2016

For Norges del er det en kjent sak at de produserende oljereservene stort sett har sunket jevnt og trutt siden årtusenskiftet, og langt mer enn uttaket. En vesentlig del av "effektiviseringen" på sokkelen har bestått i å tappe ut de gjenværende reservene stadig raskere.

Myndighetene er vage på dette, og utviklinga kamufleres ved å henvise til at det stadig kommer ny olje inn i systemet. Det gjør det, men langt fra nok til å holde tritt med uttaket. Med Johan Sverdrup, som antas å innholde 3-4 årsproduksjoner på dagens nivå, får Norge et lite pusterom, men globalt er situasjonen verre enn noensinne.

Det er lenge siden verden fant like mye olje som den forbruker.

Blomberg har utarbeidet ovenstående oversikt, som viser at det aldri er blitt funnet mindre olje i moderne tid (eller på 70 år) enn i 2015. Funnene utgjør en tiendepart av det årlige gjennomsnittet siden 1960. Det blir enda verre i år. Norske Rystad Energy påpeker at nye oljefunn i 2015 bare dekket 6 prosent av forbruket.

2,7 milliarder fat ble oppdaget i 2015. Hittil i år er det funnet 736 millioner fat. Årlig forbruk er på ca. 34 mrd. fat. Priskollapsen har medført at investeringene i letevirksomhet er redusert til 40 prosent av hva de var i 2014.

Oljeforbruket kryper oppover, tross alle besvergelser om klima, grønne skifter og alternativ energi. Sivilisasjonen har aldri vært mer oljeavhengig enn nå. Det er derfor ikke spørsmål om, men når oljeprisen vil ryke i været igjen. Da vil investeringene øke.

Dette er det lille spørsmålet, som opptar kremmerne.

Men hva grafen egentlig viser oss, er at oljealderen ubønnhørlig går mot slutten, uten at det fins reelle alternativ. Det er bare et tidsspørsmål før knapphet og prisgalopp vil lamme hele verdensøkonomien.

Vi kommer til å stå overfor et økonomisk sammenbrudd uten sidestykke og som det ikke er mulig å takle. Grunnleggende samfunnsfunksjoner vil svikte. Verden slik vi kjenner den vil være borte. Kaos og massesult rammer over alt.

Et regrediert politisk nomenklatur viser ingen tegn til å ta situasjonen på alvor.