Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Verden har aldri
brukt mer olje, og forbruket
skyter fart
.

 

 

 

Oljeforbruk uten like

Grafen går bare fram til 2016. Det er ikke oljeprisens feil at statens
sparing går ned. (Fra E24, data fra Petoro og Norges Bank)

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
6. november 2017

 

Verden har aldri brukt mer olje. Prosentvis etterspørselsvekst har i år vært minst på høyde med gjennomsnittet de siste 30 år, og trolig blant de høyeste målt i millioner fat/døgn etter 1974.

Her om dagen passerte oljeprisen igjen 500 norske kroner pr. fat. Dette er en historisk sett ganske høy pris, og bare fem år tidligere dette hundreåret har den vært høyere, i 2007 og i perioden 2010-2013. Prisen har steget med 10 prosent siden årsskiftet.

Hvordan kan det ha seg at Norge var i oljerus, og levde fett mens staten sparte grovt med penger på halvparten av denne prisen i begynnelsen av hundreåret, mens det dobbelte i dag er bekymringsverdig?

Det er det flere grunner til, ikke minst spekulativ virksomhet og priseksplosjon i boomtider. Men den som er viktigst å notere seg, er at også oljen gir gradvis lavere netto energiavkastning, dvs. at det går relativt stadig flere oljefat med til å utvinne olje.

Lagerenergien (olje, kull, gass) står for om lag 85 prosent av all energibruk i verden, og den har lagt grunnlaget for vår tids sivilisasjon nettopp på grunn av sin fantastiske netto energiavkastning, som fortsatt overgår alt annet av energiressurser.

Hvordan ser det ut framover? Spådommer er det erfaringsmessig best å være forsiktig med, men prisen har stort sett krøpet oppover i hele høst, og det fundamentale (forholdet mellom tilbud og etterspørsel) ser ut til å tilsi at den vil fortsette i samme lei.


E
tterspørselen  har pekt til værs siden krisa i 2008/2009.

Et stort medieproblem i vår tid er at nøkterne fakta ignoreres til fordel for politisk/ideologiske utopier. Det politisk korrekte nå er som kjent at «fossil energi» i rask takt utkonkurreres av moderne, bærekraftig, grønn og fornybar energi. Det er langt fra virkelighetens verden.

For oljeprisens del er etterspørselsveksten det viktigste nå. Bare i OECD har etterspørselen økt med 1,5 mill. fat/døgn fra begynnelsen av 2015 til og med juli i år. Dette reflekterer en klar økonomisk vekst i hele OECD-området. Så mye om den grønne bølgen og overgangen til «fornybar» energi. Men resten av verden er også med.

I følge siste offentlig tilgjengelige Oil Market Report fra IEA vokste global oljeetterspørsel med hele 2,2 mill. fat/døgn bare fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år. IEA anslår nå en gjennomsnittlig økning i forbruket for hele 2017 på 1,6 mill. fat/døgn, og 1,4 mill. fat/døgn til neste år. En meget sterk vekst.

I høst har etterspørselen nærmet seg 98 mill. fat i døgnet, opp fra 92 mill. fat høsten 2013. Markedet ser ut til å sige mot balanse. IEA anslår at lagrene synker i OECD. Det samme gjelder flytende lagre (på supertankere til havs).

Denne veksten kan umulig fortsette. Da tenker jeg ikke på klimaspørsmål, men på at olje i likhet med kull og gass er lagerenergi som må ta slutt en gang.

 

Følg oljekrisa på Facebook