Ansvarlig utgiver, redaktør, webdesign:
Jan Herdal

Litt om min bakgrunn
Jeg er en etablert frilanse informasjonskonsulent med sammensatt medieerfaring gjennom et langt yrkesliv, og med spesiell interesse for energispørsmål. Uttømmingen av fossile energikilder (Peak Oil) er et livsviktig spørsmål som ikke får det nødvendige gjennomslag i de tradisjonelle mediene. Jeg har derfor valgt å starte et nettsted med dette som hovedtema.
                                                     
Vennlig hilsen Jan Herdal

Bidrag til debatten
Epost:
 
oljekris@online.no

Trafikk i 2012    
Treff: 828 257   Besøk: 99 136   Unike lesere: 33 057

Tlf./faks.: 67 07 23 57
Mobil: 91 78 77 96

Foretaksnr.: 981 799 283

Dette nettstedet redigeres i henhold til pressens Vær Varsom-plakat.
Eksterne lenker kontrolleres så langt mulig.

© Jan Herdal