Tilbake til forsiden

 

Vi opplever en aktiv forsert forlengelse
av oljealderen med noen år.

 

Olje på overtid

Cost per Play
Ingen amerikansk skiferolje er lønnsom med dagens oljepris
på ca. 33 dollar fatet, ifølge Rystad Energy.

 

Av Jan Herdal
Publisert 8. februar
2016

Hus under hver busk. Peak Oil er en glemt sak. Lave oljepriser forklares med den amerikanske skiferoljerevolusjonen, som vil garantere rikelig med olje til rimelig pris for lange tider framover. Ja, vil den?

Noen ord om hva Peak Oil er og ikke er. Det er ikke slutten på all olje over natta. Det er en situasjon der uttaket av den endelige ressursen olje når sitt toppnivå, for deretter å synke gradvis. Det er ikke spørsmål om, men når. Teknologisk utvikling kan ikke avskaffe toppen, bare flytte på den.

Konvensjonell oljeutvinning har passert toppen for flere år siden. Veksten i utvinningen skjer nå utelukkende innen ukonvensjonell olje, fortrinnsvis amerikansk skiferolje og canadisk tjæresand. Dette er verdens dyreste olje, og noe man først kan gripe til når de tradisjonelle kildene ikke lenger dekker etterspørselen.

De ukonvensjonelle kildene har vært kjent i lang tid. Også fracking var velkjent teknikk. Det har ikke vært snakk om noe teknologisprang, men gradvis forbedringer, som Marin Held og Jörg Schindler skriver i et bidrag som er publisert på tyske ASPO.

Utvinningen av skiferolje skjøt fart i USA da George W. Bush unntok olje- og gasselskapene fra miljøvernlovgivningen, samtidig som oljeprisen begynte å dra i veg som følge av økende ubalanse mellom tilbud og etterspørsel.

Grensekostnadene for oljeutvinning har steget, mest på grunn av økningen innen skiferolje, men også "konvensjonell" olje blir gradvis dyrere å utvinne. Når prisen raser burde den dyreste oljen bli første offer. Det har bare skjedd i liten grad til nå, USA har tapt noen hundre tusen fat/døgn siden toppen i fjor. Årsaken er at USA holder åpne kredittlinjer til skiferoljen. Det kan rive finanssystemet med i fallet.

Det har vært et generelt kraftig fall i råvarepriser, noe som indikerer økonomisk krise og sviktende etterspørsel som medvirkende årsak også til lav oljepris. Likevel, lav, til dels ulønnsom pris, vil på et etter annet tidspunkt medføre at tilbud og etterspørsel igjen møtes, og prisen vil stige. Ingen kan vite når det vil skje.

Det er relativt små produksjonsendringer som skal til for å tippe oljeprisen den ene eller andre vegen. Det er ikke alltid de såkalte fundamentale data stemmer med prisutviklinga. Det kan komme dit at gjeldsbergene i skiferoljeindustrien ikke lenger kan håndteres med utsettelser, overtakelser, sammenslåinger og likvidasjon av mindre selskap, men at problemene utvikler seg kaskadeaktig gjennom hele aktørkjeden og over i andre bransjer.

Det kan bli en utløsende faktor for ei økonomisk krise uten sidestykke.

Held/Schindler: - Vi har nådd toppen av konvensjonell olje. Vi opplever en aktiv forsert forlengelse av oljealderen med noen, kanskje ti, år. Prisen er høy. Og den treffer hardt også de aktørene som har initiert denne forlengelsen.


Peak konvensjonell olje i januar 2011, ifølge Art Berman.