Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

 

Til tross for lite is,
har antallet isbjørn på Svalbard
økt med 42 prosent på 11 år.

 

 

Enda et makkverk


Propaganda: Ett bilde kan lyge mer enn tusen ord.

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
8. desember 2016

 

Norske medier har alltid hatt som leveregel å flyte medstrøms og svinse for etablissementet. I tillegg har mediekrisa de seinere åra rammet ressurser og kompetanse og dermed redusert kvaliteten ytterligere. Resultatet i form av sviktende tillit blant leserne har ikke uteblitt.

Hørt om fake news?

Løgn krever bevisst handling. Du må vite at det du formidler ikke er sant. Jeg tror ikke den kompetansen alltid fins i mediene.

Derfor er det trolig en kombinasjon av de innledningsvis nevnte faktorene som er årsak til at et slikt propagandistisk makkverk, uten virkelighetsforankring, i det hele tatt publiseres i dn.no. Avisa har ikke god nok kvalitetssikring. De stoler på NTB. Dessuten er temaet tilsynelatende trygt og bombesikkert innafor det tradisjonelle klimanarrativet.

DN framstiller issituasjonen i Arktis som langt verre enn den er. Utbredelsen på 9.1 mill. kvadratkilometer i november er ikke en gang 10 pst. mindre enn rekordnivået fra 2006. At redusert isareal på 800 000 kvadratkilometer tilsvarer Norge og Sverige sammenlagt bør settes i sammenheng med at det gjenværende er ti ganger så stort.

Så hvorfor gjør ikke NTB/DN det? Fordi de vil krisemaksimere.

Langt alvorligere er det at de opererer med et direkte løgnaktig antall isbjørn på 16 000. Det synes tatt fullstendig ut av lufta. Til og med World Wildlife Fund, som må ansees som en interesseorganisasjon, opererer med spennet 22 000 - 32 000. Tallet er hentet fra den internasjonale Rødlista. Isbjørnen er ikke lenger truet, bare sårbar.

Jeg siterer videre fra WWFs nettside:

Today, polar bears are among the few large carnivores that are still found in roughly their original habitat and range -- and in some places, in roughly their natural numbers.

Although most of the world's 19 populations have returned to healthy numbers, there are differences between them. Some are stable, some seem to be increasing, and some are decreasing due to various pressures.

Sjøpattedyret boltrer seg som aldri før i sitt naturlige habitat.

Ikke mye katastrofe å lese om her. Likevel kjører DN med sine amerikanske kilder videre på den gamle, utbrente slageren om at det marine pattedyret isbjørn, som beviselig kan svømme 600 kilometer i ett strekk, skal være truet av mindre is i polområdet. Det er stikk i strid med påviste fakta om isbjørnstammen på Svalbard.

Til tross for lite is i mange år, er beregnet norsk isbjørnbestand på Svalbard økt fra 685 i 2004 til rundt 975 i 2015, en økning på 42 prosent, og ifølge norske forskere er bestanden også i utmerket form. Nøyaktig det stikk motsatte av hva klimapropagandistene har hevdet i årevis.

I kjølvannet av Brexit og det amerikanske presidentvalget har det oppstått en ny debatt om medienes troverdighet. Denne typen klima-"journalistikk" bidrar nok ikke til å stoppe den debatten. Den er bare så utrolig dårlig, også som propaganda betraktet.

Les også: Fra drivhuset.

 

 

Følg oljekrisa på Facebook