Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

 

Ballet har bare så vidt åpnet.
Vi har mye å se fram til.

 

 

Et system i krise


Stilig, tilsynelatende mektig, men funker det?

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
1. desember 2016

 

Farsen som har utspilt seg på regjeringsplan de siste dagene er uttrykk for et politisk system i krise. Minipartipolitikere uten bakkekontakt forfølger sine utopier, uten hensyn til folks ve og vel. Resultatet for miljø og klima er ubetydelig.

Hvor sjukt kan et system bli?

Situasjonen er nemlig langt verre enn hva bagatellene som har inngått i regjeringsforhandlingene viser. Politikerne har i virkeligheten forpliktet seg til "klimatiltak" i et omfang som vil påføre samfunnet ubotelig skade. De må tvinges bort fra disse forpliktelsene og Paris-avtalen før det er for seint.

Den som tviler, skal lese denne artikkelen i Aftenposten. Dette er en såkalt klimaforsker som forklarer hvor langt inn i katastrofen det norske politiske etablissementet - Kartellpartiet - allerede har besluttet å ta oss, og han støtter kursen.

"Klimaforsker er kritisk til at bilpakken skaper regjeringskrise, og mener det må sterkere lut til om målet om 40 prosent lavere utslipp skal oppfylles."

 


Mye må stenges i Norge om "klimamålene" skal oppnås.

40 prosent. 20,8 millioner tonn innen 2030. Hva betyr det? De fire sektorene olje- og gassutvinning, industri og bergverk, veitrafikk og luft- og sjøfart står for 80 prosent av de nasjonale "utslippene". Helge Drange ved Bjerknessenteret sier at endringene må bli "betydelige" i alle fire sektorer. Betydelig er et gummistrikkbegrep.

Men bl. a. må det bli slutt på bensin- og dieselbiler.

Også de mest edruelige blant de troende innser at konsekvensene vil bli for ødeleggende om dette gjennomføres. Det er helt enkelt umulig, i hvert fall innenfor et noenlunde demokratisk system. Drange får støtte fra en annen NAVer på statsregulativet, Steffen Kallbekken ved Cicero, men han tilføyer at målet kan nås ved å supplere med å kjøpe fiktive, såkalte klimakvoter fra EU-systemet.

Hvor mange ekstra milliarder norske skattepenger som i så fall skal overføres til EU, er uklart. Klimamessig har det samme effekt som når den norske statskassen fylles opp med en ekstra femtiøring pr. liter diesel. Null. Det fyrer bare opp under et stadig voksende byråkrati, som leverer stadig mer hysteriske beslutninger tilbake.

Kallbekken trekker perspektivet litt lenger, og minner om at "vi" har forpliktet oss til noe nær nullutslipp innen 2050. Da er det ikke rom for nye olje- og gassfelt på sokkelen.

Ballet har bare så vidt åpnet. Vi har mye å se fram til.

Alt på grunn av et plantet massehysteri rundt "klimagassen" CO2, som har økt til noe sånt som 0,04 prosent av atmosfæren. En økning som bare har hatt gunstig effekt gjennom kraftig økning av gjenveksten over store deler av kloden.

Jorda blir stadig grønnere. Raskt. Men det hører ikke med til narrativet.

 

Følg oljekrisa på Facebook