Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Motforestillinger er ikke bare uvelkomne.
De er irrelevante.

 

 Fra drivhuset


Faksimile fra NRKs nettsider.

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
6. november 2016

 

- Global oppvarming er ikke farlig. Det er ingen grunn til å bekymre seg, sier Alexander Kirillov, direktør for den største nasjonalparken i Russland. Det burde han ikke si, for det er ikke hva norske misjonærer vil høre.

Indoktrinerte propagandister av typen Astrid Rommetveit, som har omgjort NRK til et bedehusorgan når det gjelder klimaspørsmål, blir sjokkert av slike utsagn. Hun er, i likhet med andre utsendte misjonærer, uten evne til å håndtere problemstillingen balansert, og fatte at det kanskje er hun selv som befinner seg i en boble:

"Folk i salen kaster overraskede blikk på hverandre. Vi er en samling journalister på kurs i Russland, sultne på ny kunnskap om Arktis, og han som snakker kjenner dette området bedre enn de fleste."

Riktig. Kirillov sitter med kunnskapen. Men det er irrelevant. Rommetveits kunnskapsløse arroganse kjenner ingen grenser når hun tar dissidenter i skole:

"Isen smelter under føttene på den russiske isbjørnen, men han som skal ta vare på bjørnen bekymrer seg ikke." og "Han vet at isbjørn uten is under labbene kan bli isolert på øyene, og reker sultne rundt hushjørnene på jakt etter mat."

Isbjørn er, i likhet med f. eks. delfiner, klassifisert som marint pattedyr. Det er dokumentert at de med letthet kan svømme inntil 600 kilometer i strekk. Hva verdens isbjørnforskere veit, er at bestanden øker og er i bedre form enn på lenge. Det gjelder også isbjørnen på Svalbard.

Det er vanskelig å tro at ikke Rommetveit kjenner de faktiske forhold. Hun sorterer dem ut, fordi de ikke stemmer med hennes doktriner. Det er ikke hva journalister skal gjøre. De skal forsøke å framstille en problemstilling så saklig og balansert som mulig.

For Rommetveit er det maktpåliggende å overbevise oss om at marine pattedyr i Arktis trenger mest mulig is. Hun overser at isbjørnen er over 130 000 år gammel (eldste oppdagete fossil), og at temperaturen på kloden flere ganger de siste 10 000 år har vært høyere enn i dag. Isbjørnen har overlevd fordi den har tilpasset seg.

Den norske dansende marionetten fikk sitt første sjokk to dager før. Forskeren Viktor Kuznetsov er enig med direktøren. Oppvarmingen av Arktis er bare forbigående. Alt er helt naturlig. Det er sola, ikke menneskene, som styrer klimaet på jorda. Snart kommer ei ny istid. Rommetveit:

"Mange av journalistene vet at dette er i strid med rådende klimaforskning... Klimaskepsis finnes i alle land og Norge er intet unntak, – men i Norge ville sannsynligvis slike uttalelser fra offentlige myndighetspersoner vakt oppsikt."

De "vet". Motforestillinger er ikke bare uvelkomne. De er irrelevante.

Men den "rådende klimaforskning" er diskreditert, sammen med sine mediemegafoner. Verden vil ikke med på dette "laget". I Norge er folk som Astrid Rommetveit likevel av "noen" - ikke folket - utstyrt med diktatorisk makt til å marginalisere motstandere og ensrette opinionen. Noen virkelig klimadebatt forgår derfor ikke.

Det ville ha "vakt oppsikt".

"Glemte vesten å få med Russland på laget?". Hvordan kan de benekte det som "FN og verdens ledende klimaforskere" sier? For en arroganse. Kirillov: – Vitenskap handler om å tjene penger. Du får bare finansiering hvis du vinkler forskningen rett. Vi kan ikke stole hundre prosent på FN sitt klimapanel slik dere i vesten gjør.

Men Rommetveit er ikke journalist. Hun er en troende som skal frelse verden. I det hele tatt å stille spørsmål ved FNs klimapanel er konspirasjonsteori. Og det gjelder ikke bare russerne, det er et fellestrekk for alle klimaskeptikere.

Det står der. På statskanalens nettside.

Rommetveit er en liten fotsoldat i en sekt som kan kaste menneskeheten ut i dens største katastrofe noen sinne. En katastrofe som vil overgå alt hva sekten har evne til å lyge i hop om klima-"krisa". Sekten springer ut av lukkede, "elitære" fora.

Dens makt er ikke demokratisk.

 

Les mer: Den store russiske klimanekten

                   Klimarealistene 

 

Følg oljekrisa på Facebook